Etylenglykol

Kaldes også:

Kølervæske. Indgår i bremsevæske, af og til i sprinklervæske og i varmesystemer. Etylenglykol, glykol.

Risiko:

Livsfarlig ved indtagelse. Symptomer kan være forsinkede. Giver bl.a. bevidsthedspåvirkning, kramper og nyreskader.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12)


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst skab, altid i originalemballagen. Bør ikke forekomme hos børnefamilier.

Redaktør