Etylenglykol

Kaldes også: 

Kølervæske, etylenglykol, glykol.
Indgår i bremsevæske, af og til i sprinklervæske og i varmesystemer. .

Risiko: 

Livsfarlig ved indtagelse, selv i små mængder. Symptomer kan være forsinkede. Giver bl.a. bevidsthedspåvirkning, kramper og nyreskader. 

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: kontakt altid Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde, altid i originalemballagen.


Redaktør