​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hundredevis af seniorer arbejder for tiden flittigt i træningsmaskinerne som led i et af de to store forskningsprojekter på Bispebjerg Hospital. 

​Marts, 2015

Ældre og stærk

​To forskningsprojekter skal finde svar på, hvilken træning, der virker bedst, når man er gammel.

Fitnesscentrene omkring Bispebjerg Hospital oplever trængsel ved maskinerne i denne tid. Flere hundrede ældre mellem 62 og 70 år er blevet sat i gang med løfte vægte, lave knæstrækkeøvelser og lignende for at styrke deres muskler. De er med i et af de to store forskningsprojekter på Bispebjerg Hospital (hhv. CALM og LISA), som begge undersøger, hvad hhv. træning og ekstra protein-indtag betyder for ældres opbygning af muskler  – og på længere sigt for deres livskvalitet.

Et boost til musklerne

Formålet med projekterne er at udvikle ny viden om, hvordan træning og evt. proteintilskud virker bedst ift. at opbygge muskler hos de ældre.  Professor Michael Kjær står i spidsen for LISA projektet, hvor i alt ca. 400 ældre deltager. Mens lektor Lars Holm leder interventionsstudiet i CALM projektet med ca. 250 ældre, som både handler om træning og indtag af proteiner.

 

​Professor Michael Kjær

Begge projekter handler om ældre i alderen 62-70 år. Det er nemlig et vigtigt tidspunkt i manges liv.  Professor Michael Kjær fortæller:

-Det er den fase, hvor mange går fra at være aktive i arbejdslivet til at blive pensionister. Vi ved, at nogle bliver mere fysisk aktive, men mange bliver mindre aktive, fordi de ikke længere har noget bestemt, de skal. Derfor er det et afgørende tidspunkt at sætte ind med træning, hvis man vil bevare sin muskelstyrke og sit funktionsniveau.

Forskningsprojekterne foregår ved, at de ældre (ved lodtrækning) bliver delt op i undergrupper, der får tilbudt forskellige former for træning. Og i CALM projektet også får et kosttilskud i form af protein eller kulhydrat.

Tæt på virkeligheden

I alt 450 ældre deltager i det såkaldte LISA projekt. Det særlige i dette projekt er ifølge Michael Kjær, at alle ældre kan deltage – også dem, der har sukkersyge eller problemer med hjertet. Og at også de ældre, der fx stopper med træningen efter nogle måneder, kan fortsætte som en del af projektet. I modsætning til mange andre forskningsprojekter, der har strenge kriterier for, hvem der kan deltage, giver denne undersøgelse et billede af forholdene, som det ser ud i befolkningen:

-Vi skal så tæt på virkeligheden som muligt og vil meget gerne opnå et billede, der svarer til, hvis vi stod i ambulatoriet, understreger Michael Kjær.

De ældre træner et år – og undervejs måler forskerne på mange forskellige ting, bl.a. blodtryk, kolesterol, muskelstyrke, funktionsevne og mentale, kognitive funktioner (andre ord?). Derefter er det planen, at de ældre skal undersøges en gang om året de næste ti år for at undersøge, hvilke effekter, træningen har på længere sigt.

 Anbefalinger til stærke ældre

-Det er bl.a. interessant at undersøge, om de ældre, der har fået tilbudt træning, bliver ved med at holde sig fysisk aktive. Og om det har en betydning for deres kognitive funktioner og mentale (velbefindende) på længere sigt, fortæller Michael Kjær.

I det andet projekt, CALM, er der ud over træningen også fokus på de ældres indtag af protein. Formålet er at finde ud af, om det at indtage ekstra protein har betydning for opbygning af muskelmasse. Og om det betyder noget, hvilken form for protein, der er tale om.

I dette projekt gennemgår nogle af deltagerne undersøgelser, hvor de får taget muskel-prøver for at undersøge, hvordan proteiner i deres muskler bygges op efter at de har fået et proteinholdigt måltid.

-Vi håber, at blive klogere på, hvilken betydning protein har i opbygning af muskler hos ældre. Og at komme med nogle anbefalinger til, hvilken blanding af træning og protein, der virker bedst for ældre, slutter lektor Lars Holm.​Redaktør