Tumorer

​Udredning og behandling for tumorer i hjernen foregår på Bispebjerg Hospital i Daghospitalet for hjernetumorer N16 og Neurologisk Sengeafsnit N26.

​Patientinformation om tumorer


Redaktør