Gode råd til pårørende til patienter med alvorlig sygdom

Når et menneske får en alvorlig sygdom, rammes hele familien både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle, som er tæt på den syge.

Når et menneske får en alvorlig sygdom, rammes hele familien både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle, som er tæt på den syge.

Føl dig ikke til besvær

Kom gerne til personalet med spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget. Det er almindeligt, at glemme, når man er i en presset situation. Lav sammen en liste med spørgsmål.

Tag hensyn til dig selv

  • Vær realistisk med, hvor meget du selv kan klare.
  • Sørg for at få tilstrækkelig mad, drikke og hvile.
  • Søg støtte og praktisk hjælp i din omgangskreds.
  • Tag gerne et pusterum og giv dig selv mulighed for at slappe af eller til at tale med andre om andet end sygdom.

Når tankerne er for kaotiske

Tal med personalet, hvis du føler dig utryg, de kan rådgive dig i forhold til kontakt med f.eks. patientvejleder, hospitalspræst, psykolog eller patientforeninger.

Tal med dine nærmeste om, hvad I hver især har brug for

Find en balance, så alles behov og grænser respekteres og meld fra, hvis du føler dig presset eller ikke magter at blive inddraget. Ikke alle pårørende ønsker eller magter at blive inddraget i patientforløbet. Personalet respekterer og har forståelse for dette.

Tal med den syge om, hvad I hver især har brug for 

Giv udtryk for din egen mening. Den syge har ikke kun brug for at tale om sig selv og sin sygdom, men også tage del i din hverdag og dine tanker.

Tag ikke det fulde ansvar for de praktiske opgaver

Efterspørg stadig den syges viden og erfaringer i forh. til praktiske opgaver, men vær realistisk i forhold til hvad du kan klare. Søg hjælp, evt. hos hjemmeplejen. Personalet formidler gerne kontakten.

Søg nærhed og fysisk kontakt

Det er naturligt at få mindre lyst til sex i perioder med angst og bekymring. I kan stadig have brug for nærhed og fysisk kontakt. Forsøg stille og roligt at få snakket om, hvordan I bedst muligt bevarer intimiteten.

Det kan være en god idé at søge professionel hjælp

Etabler tidligt i sygdomsforløbet kontakt til psykolog, enten i daghospitalet, via egen læge eller i patientforeningen.

Kontakten er nyttig for både dig, den syge og eventuelle børn. Børn har brug for at tale med jævnaldrende i samme situation. Få evt. råd via hjemmesiden "Er du okay?" www.erduokay.dk.

Tag ikke beslutninger på den syges vegne

Det er vigtigt i god tid at få talt om, hvad den syge ønsker i den sidste tid af livet f.eks. livsforlængende behandling. Det er et utroligt svært valg, og det er ikke altid, at I vil være enige om beslutningen.

De professionelle kan hjælpe med råd og vejledning, men den syge må selv træffe sit valg. Valget kan dog godt ændre sig i takt med at sygdommen skrider
frem. Hjælp den syge med at få sat ord på sine sidste ønsker og skriv disse ned. Benyt evt. hjemmesiden www.livogdoed.dk.

Redaktør