Introduktion og oplæring for nyansatte

Læs om introduktion og oplæring, når du bliver ansat på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Introduktion

Når du bliver ansat på Neurologisk Afdeling, tilbyder vi dig følgende introduktion:

  • Fælles introduktion for alt nyansat tværfagligt personale på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Fælles introduktion for personale på Neurologisk Afdeling ved afdelingsledelsen
  • Individuel introduktion til din funktion i afsnittet.
Neurologisk Afdeling har stillingsbeskrivelser og oplæring for alle faggrupper.

For sygeplejersker

Er du nyuddannet sygeplejerske, kan du deltage i et udviklingsforløb med andre nyuddannede. Løbende gennem din ansættelse vil der være mulighed for at deltage i kurser og temadage. 

Læs om udviklingsforløbet for nyuddannede sygeplejersker

Vil du vide mere om introduktion, oplæring, kompetenceudvikling for plejepersonale, kan du kontakte Klinisk sygeplejespecialist Hanne Bigum, hanne.bigum@regionh.dk.  

For læger

Vil du vide mere om introduktion og oplæring for læger, kan du kontakte Ledende overlæge Lise Korbo, lise.korbo@regionh.dk

For lægesekretærer

Vil du vide mere om introduktion, oplæring, kompetenceudvikling for lægesekretærer, kan du kontakte Ledende lægesekretær Marianne Ulf Bennedbæk, marianne.ulf.bennedbaek@regionh.dk

 
Redaktør