Kliniske vejledninger

​Videncenter for Sårheling og Dermatologisk Afdeling har udarbejdet en del kliniske vejledninger/retningslinjer for sundhedsfagligt personale inden for sår- og hudområdet, der i stigende grad bygger på evidens.

​VIP

De kliniske retningslinjer opdateres løbende på vip.regi​o​n.dk, der er at finde under Dermato- Venerologisk afdeling på "Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler" og "Dermato- Venerologisk afdeling". 

Vi har samlet de hyppigst anvendte og efterspurgte vejledninger på sårområdet:

​Sårhåndbogen

Du finder Sårhåndbogen gennem følgende sti:

Vip.region.dk –> dokumentsamlinger –> regionale samlinger –> sårhåndbogen (se næst nederst)

Diabetiske sår

Diabetisk fodsygdom, inklusiv fodsår og Charcotfod - forebyggelse, udredning og behandling

Diabetisk fodsår, behandling ve​d infektion

Hælnekro​ser

Kritisk iskæmi

Neuropatiske og ne​uroiskæmiske sår - konservativ behandling

Specialfodtøj og håndsyet fodtøj

Venøse sår

Delhudstransplantation (Tværfaglig ins​tr​uks)

Kompressionsbehandling 

​Immunologiske sår

Adalimumab (fx Hyrimoz, Jumira) og pyroderma gangrenosum

Ciclosporin og pyoderma gangrenosum

Immunsuppresiv behandling af pyoderma gangrenosum

Tryksår

Tryksår - risikovurdering og sårklassifikation

Sårbehandling

Sårbehandlingsprodukter 

Sårrevision 

Kompressionsbehandling ​

Supplerende behandling

Antibiotisk behandling 

Undersøgelser​

Podning 

Distal trykmåling


Redaktør