Klinisk vejledning

​Videncenter for Sårheling og Dermatologisk Afdeling har udarbejdet en del kliniske vejledninger/retningslinjer for sundhedsfagligt personale inden for sår- og hudområdet, der i stigende grad bygger på evidens.


​VIP

De kliniske retningslinjer opdateres løbende på vip.regi​o​n.dk, der er at finde under Dermato- veneralogisk afdeling på "Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler" og "Dermato- veneralogisk afdeling". 

Vi har samlet de hyppigst anvendte og efterspurgte vejledninger på sårområdet:


​Sårhåndbogen

Du finder Sårhåndbogen gennem følgende sti:

Vip.region.dk –> dokumentsamlinger –> regionale samlinger –> sårhåndbogen (se næst nederst)


Diabetiske sår

Charcot​fod 

Diabetisk fodsår, behandling ve​d infektion

Hælnekro​ser

Kritisk iskæmi

Neuropatiske og ne​uroiskæmiske sår - konservativ behandling

Specialfodtøj og håndsyet fodtøj


Venøse sår

Delhudstransplantation (Tværfaglig ins​tr​uks)

Kompressionsbehandling 

Ulcus cruris, konservativ behandling


​Immunologiske sår

Steroidbehandling etc. ved vaskulit bensår, andre immunologiske sår 

Vaskulitsår 


Tryksår

Tryksår - risikovurdering og sårklassifikation

Tryksår, forebyggelse


Sårbehandling

Sårbehandlingsprodukter 

Sårrevision 

Kompressionsbehandling ​


Supplerende behandling

Antibiotisk behandling 


Undersøgelser​

Podning 

Distal trykmåling


Redaktør