Velkommen til Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling

Coronavirus
På grund af nye forholdsregler ved coronavirus, laver vi ændringer i vores planlægning. Din aftale hos os kan derfor blive udskudt eller ændret. Hold derfor øje med din e-Boks. 


Afdelingens primære opgave er forebyggelse og behandling af patienter med hud- og kønssygdomme samt patienter med vanskeligt helende sår. Vi gør os umage for at informere dig i forhold til din sygdom, forebyggelse, undersøgelse og behandling. Du er altid velkommen til at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om. Det er også vigtigt for os, at du føler dig tryg, og oplever så kort ventetid som muligt.

Til din første aftale i afdelingen, skal du udfylde det oplysningsskema, du har fået sendt sammen med din indkaldelse. Oplysningerne er vigtige for lægen. Bliver du forhindret i at møde, bedes du melde afbud så tidligt muligt. Vi har mange patienter på venteliste, som måske kan bruge din tid.

STOP Coronavirus

Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. 

Hjælp os med at mindske risikoen for, at patienter og personale bliver smittet med coronavirus.

  • Hvis du er patient og søger hjælp for de nævnte symptomer, skal du ringe til egen læge (eller 1813).  

  • Har du en tid på vores afdeling skal du ringe og få en ny tid. Telefonnummeret fremgår af dit indkaldelsesbrev eller ambulante mødekort.

  • Pårørende skal vente uden for afdelingen, med mindre jeres medvirken i konsultationen er absolut nødvendig.

Tak for din forståelse. 
Hold dig opdateret om coronavirus på myndighedernes fælles hjemmeside: 
www.coronasmitte.dk

STOP Coronavirus 

English

Do not enter the hospital if you have a fever, a cough, headache, difficulty swallowing or breathing.

Help us reduce the risk to patients and staff of contracting coronavirus.

  • If you are a patient and you require help with any of the symptoms mentioned above, please telephone your own general practitioner (or 1813) 

  • If you have an appointment at the hospital, please call the department for a new appointment. The phone number is shown on your meeting notice or outpatient meeting card.

  • Relatives must wait outside the department unless your participation in the consultation is absolutely necessary.

Thank you for your understanding. 
Stay updated on coronavirus by visiting the authorities' joint website: 
www.coronasmitte.dk