Velkommen til Videncenter for Sårheling

Videncenter for Sårheling behandler patienter med kroniske sår/problemsår, ofte som følge af kronisk lidelse, f.eks. diabetiske fodsår, venøse/arterielle bensår og tryksår. ​Af andre problemsår kan nævnes behandling af ikke-helende/recidiverende pilonida​lcyster, komplicerede sår efter strålebehandling og immunolgisk ​betingede sår.​

STOP Coronavirus

Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. 

Hjælp os med at mindske risikoen for, at patienter og personale bliver smittet med coronavirus.

  • Hvis du er patient og søger hjælp for de nævnte symptomer, skal du ringe til egen læge (eller 1813).  

  • Har du en tid på vores afdeling skal du ringe og få en ny tid. Telefonnummeret fremgår af dit indkaldelsesbrev eller ambulante mødekort.

  • Pårørende skal vente uden for afdelingen, med mindre jeres medvirken i konsultationen er absolut nødvendig.

Tak for din forståelse. 
Hold dig opdateret om coronavirus på myndighedernes fælles hjemmeside: 
www.coronasmitte.dk


STOP Coronavirus 

English

Do not enter the hospital if you have a fever, a cough, headache, difficulty swallowing or breathing.

Help us reduce the risk to patients and staff of contracting coronavirus.

  • If you are a patient and you require help with any of the symptoms mentioned above, please telephone your own general practitioner (or 1813) 

  • If you have an appointment at the hospital, please call the department for a new appointment. The phone number is shown on your meeting notice or outpatient meeting card.

  • Relatives must wait outside the department unless your participation in the consultation is absolutely necessary.

Thank you for your understanding. 
Stay updated on coronavirus by visiting the authorities' joint website: 
www.coronasmitte.dk