Vorter, behandling med DCP

Vorter er små udvækster i huden, som oftest ses på hænder og fødder. DCP er en salve til behandling af vorter.

Hvad er vorter?

Vorter er små udvækster i huden, som oftest ses på hænder og fødder. De er typisk 4-5 mm store og har en småknudret overflade. Vorten er karakteriseret
af fortykket væv og at hudens linjer viger udenom. Derkan være sorte prikker som følge størknede kar.

Vorterne kan sidde enkeltvis eller i grupper. Vorter, som sidder i fodsålen, kan være ømme, hvis de udsættes for tryk. Huden omkring fodvorter er ofte fortykket.

Vorter skyldes smitte med virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå flere måneder, fra man er smittet til vorten viser sig på huden.

Du kan blive smittet ved berøring af vorten eller via afstødte hudceller. Du kan også blive smittet fra andre gennem deling af håndklæde og negleklipper, men du kan også smitte dig selv. Hvis du bider i vorterne, kan du få vorter på læberne.

Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden er opblødt af vand eller sved, er du mere modtagelig for smitte. Derfor kan du blive smittet, hvis du fx. går barfodet på vådt gulv som f.eks. i svømmehaller og omklædningsrum.

Hvad er DCP?

DCP's indholsstof er diphenylcyclopropenone. Det er en kraftigt virkende salve, der anvendes ved behandling af vorter. Det er hensigten, at behandlingen giver en hudreaktion med rødme, hævelse og kløe som tegn på, at kroppens immunforsvar aktiveres. Dette stimulerer svind af vorterne.

Hvordan foregår behandlingen?

Forbehandling

Før du starter den egentlige behandling, skal du have en forbehandling (sensibiliseres). DCP smøres på normal hud fx fodryggen. Området tildækkes
med plaster. Efter 8 timer skal du fjerne plastret og vaske området med vand og sæbe. Inden for de nærmeste døgn vil der udvikle sig rødme, hævelse og kløe i det behandlede område. Denne reaktion er forbigående. Efterfølgende startes den egentlige behandling.

Behandlingen

Behandlingen foregår ambulantoriet hver 3-4. uge, hvor vorterne beskæres og påføres DCP. Otte timer efter hver behandling skal du vaske området med vand og sæbe. Herefter påsættes et plaster.

Er vorterne ikke svundet efter 3-6 måneders behandling, vil vi stoppe behandlingen.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Eksem

Hvis kløen, rødmen, hævelsen eller anden hudreaktion på det behandlede område er kraftigt, anses det som bivirkning. Ved svær kløe kan man påføre en creme med binyrebarkhormon i nogle dage. Det er vigtigt, at DCP-vaselinen kun påføres selve vorten. DCP kan virke irriterende på rask hud.

Nældefeber

I sjældne tilfælde kan der under behandling med DCP opstå nældefeber.

Hjemmebehandling

Hjemmebehandling er vigtig og medvirker til at vorten svinder hurtigere.

Beskæring

Vorten skal beskæres 2-3 gange om ugen. Den fortykkede hud over vorten beskæres med en skalpel. Vorten skal beskæres parallelt med hudniveau. Fodvorter beskæres indtil vorten er i niveau med den normale hud.

Vorter kan være nemmere at beskære efter et fodbad.

Beskæringen stoppes, hvis der opstår smerter eller blødning.

Undgå at der falder vortevæv fx. på gulv.

Vortemiddel

Vorten påsmøres hver dag et tyndt lag vortemiddel eller neglelak.

Vortemiddel købes i håndkøb på apoteket.

Undgå at smøre midlet på den omkringliggende hud.

Lad vortemidlet tørre inden du tager strømper på, hvis vorterne sidder på fødderne. Det tager cirka to minutter før, der dannes en hård hinde.

Hvornår er vorter behandlede?

Vorterne er væk, når det fortykket vortevæv er væk, hudens linjer har et normalt forløb, og de sorte prikker i vorten er forsvundet.

Hvordan undgår du smitte?

Du kan mindske risikoen for at smitte dig selv og andre ved at:

  • dække vorten med neglelak eller et vortemiddel
  • bruge badesko, når du går med bare fødder i omklædningsrum i svømme- og idrædtshaller
  • bruge handsker og vaske hænderne efter berøring af vorterne
  • lade være med at pille, bide og kradse i vorterne
  • holde huden tør. Brug sokker og fodtøj der ikke fremmer fodsved, skift sko flere gange i løbet af dagen og brug evt fodpudder
  • undgå at huden udtørrer og revner. Brug fugtighedscreme
Redaktør