Toiletforhøjer - montering

Guide til hvordan toiletforhøjer kan monteres .

Sådan monteres en toiletforhøjer

1. Monter spænd-skruer.
Slæden skubbes ind ved at dreje på skruen i urets retning, se tegning.

2. Løft det eksisterende sæde, og læg toiletforhøjeren på toiletkummen. Læg den forreste, bøjede kant mod forsiden af toiletkummen.

3. Drej begge skruer i urets retning, indtil gummistødpuden berører toiletkummen. Sørg for, at toiletforhøjeren sidder stramt til.

4. Kontrollér, om toiletforhøjeren sidder fast før hver brug.

Rengøring af toiletforhøjeren

Rengøres med varmt sæbevand eller desinficerende rengøringsmiddel.
Brug aldrig midler, der ridser.

Redaktør