Fysio- og Ergoterapiafdeling

Coronavirus

På grund af nye forholdsregler ved coronavirus, laver vi ændringer i vores planlægning. Din aftale hos os kan derfor blive udskudt eller ændret. Hold derfor øje med e-Boks.

Fysio- og Ergoterapiafdelingen er en selvstændig klinisk tværgående afdeling, der samarbejder bredt med alle de kliniske afdelinger, kommunale samarbejdspartnere, genoptræningscentre samt øvrige.