Fysio- og Ergoterapiafdeling

Fysio- og Ergoterapiafdelingen er en selvstændig klinisk tværgående afdeling, der samarbejder bredt med alle de kliniske afdelinger, kommunale samarbejdspartnere, genoptræningscentre samt øvrige.