Tobaks betydning for heling af sår

I denne pjece kan du læse, hvordan rygning påvirker kroppens funktioner i en negativ retning.

Kredsløbet

Ingen celler kan leve uden at få tilført ilt. Via blodets cirkulation sikrer kredsløbet, at kroppens celler får tilført den nødvendige ilt.

Celler, der ligge langt fra hjertet (= perifert) for eksempel i underben og fødder, er særligt udsatte for iltmangel, når der er dårlig blodtilførsel. Mange faktorer har indflydelse på blodcirkulationen, blandt andet nikotin.

Ved tobaksrygning optages nikotin i blodet og indvirker derved direkte på kredsløbet. Nikotin sammentrækker de små blodkar perifert i kroppen, hvilket medfører nedsat blodgennemstrømning og dermed fald i ilttilførslen til cellerne og i værste fald celledød.

Efter rygning af en enkelt cigaret er det dokumenteret, at indholdet af ilt i det perifere væv i visse tilfælde kan falde med mere end 30% i op til 1 time.

Rygning af en pakke cigaretter dagligt vil derfor medføre næsten konstant nedsat iltindhold i det perifere væv især i arme og ben.

Hudtemperatur

Når nikotinet sammentrækker de små blodkar, nedsættes hudtemperaturen. Den lave hudtemperatur og det lavere iltindhold forsinker sårhelingen.

Åreforkalkning

Mange års rygning kan medføre åreforkalkning. Blodkarrene indsnævres, hvorved blodgennemstrømningen formindskes og tilførsel af ilt til vævet bliver nedsat. Desuden ses forandringer i blodkarrene, som øger risikoen for blodpropper. Disse forandringer vil også medføre nedsat tilførsel af ilt til vævet og dermed manglende sårheling.

Immunsystemet

Nikotin påvirker kroppens immunsystem på en negativ måde.

Når immunsystemet er svækket, er kroppens naturlige modstandskraft mod infektioner nedsat.

Redaktør