Stress

Her kan du læse mere om stress, og hvordan man takler det.

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom, men forskellige symptomer af fysisk og psykisk art, som du kan opleve, når du stilles overfor flere og højere krav, end du kan magte, eller når du løber ind i problemer, du ikke kan overskue eller se en løsning på.

De fleste oplever korterevarende perioder med stress indimellem. Sådanne perioder gør ikke skade.

Imidlertid kan du i tilslutning til en længerevarende periode med stor belastning opleve tab af selvkontrol, nedsat overskud og livsglæde, tilbøjelighed til gråd, ringe selvværd, søvnproblemer, hukommelses- og koncentrationsbesvær, svimmelhed, irritabilitet, trykken for brystet, ondt i maven med meget mere. 

Det er forskelligt fra person til person, hvor stor og hvor langvarig belastningen skal være, før der kommer sådanne symptomer, og symptomerne er forskellige fra menneske til menneske.

Hvis der ikke er anden forklaring på symptomerne, og symptomerne har god sammenhæng med oplevelser på arbejdspladsen tales om arbejdsrelateret stress. Lægen giver måske diagnosen tilpasnings- eller belastningsreaktion. 

Selvom symptomerne kan være langvarige og medføre sygefravær, kommer man næsten altid ovenpå igen.

Årsager til stress

Stress kan opstå på baggrund af belastninger både i og udenfor arbejdslivet. Der kan fx være tale om meget store arbejdsmængder og krav i form af vanskelige opgaver og for korte deadlines, konflikter, chikane og mobning. Nogle gange kan private problemstillinger være årsag til udvikling af stress.

Andre sygdomme på grund af psykisk belastning

Meget traumatiske begivenheder såsom vold og alvorlige ulykker kan føre til en særlig stresstilstand kaldet posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Undersøgelsen på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling

Undersøgelsen er først og fremmest en samtale med en læge, hvor I sammen gennemgår din sygehistorie, dine ansættelser og det arbejde, du har udført. Samtalen vil også berøre andre forhold i dit liv. En stresstilstand er altid afhængig af den enkelte persons særlige situation og oplevelser.

Gennem samtalen afdækkes de forhold, der har bidraget til dine stress-symptomer. Når du forstår, hvorfor du er blevet stresset, vil det være lettere for dig at gøre noget ved det, der har betydning i din situation.

Der kan blive tale om opfølgning med råd og vejledning vedrørende sygdom og tilbagevenden til arbejdet. Da symptomerne ved stress kan ligne fx stofskiftesygdomme, skal du måske have taget blodprøver.

Kan tilstanden behandles?

Håndtering af stress drejer sig dels om håndtering af de faktorer, der er årsag til symptomerne, dels om at genvinde fodfæstet og få dagligdagen tilbage på plads. Lægen vil derfor tale med dig om behov for forløb hos psykolog.

Du kan få en afklarende samtale med afdelingens psykolog, som kan vejlede om stresshåndtering. Du kan måske også få tilbudt plads på et af afdelingens stressreduktionsforløb over 9 uger.

Endelig kan du få hjælp til at ændre dine arbejdsforhold. Dette kan ske i forbindelse med opfølgende samtale hos læge eller psykolog. Hvis du er indforstået med det, kan vi kontakte arbejdspladsen eller deltage i en rundbordssamtale. Vi kan også hjælpe dig med råd om fremtidigt arbejde.

Hvad kan jeg selv gøre?

Når du er stresset, kan du have svært ved at overskue situationen og ændre den. Derfor er det godt at tale med andre om det.

Måske skal du være sygemeldt på fuld tid en kort periode, men en deltidssygemelding og meget afgrænsede konkrete arbejdsopgaver kan tit være en bedre løsning. De fleste har gavn af daglig motion under sygemeldingen, f.eks. en rask travetur, cykeltur eller træning af forskellig slags.

Du kan have glæde af et samtaleforløb hos en psykolog, der kan kognitiv terapi. Mindfulnessmeditation har også vist at have effekt ved stress.

Hvordan vil det gå fremover?

Udsigterne er gode, men der kan gå lang tid, inden alle symptomer er væk. Det er især hukommelsen og evnen til at koncentrere sig, der halter bagefter. Tidligere stressede oplever ofte, at de bagefter har svært ved at ”have mange bolde i luften”.

Jo tidligere der sættes aktivt ind over for de udløsende årsager, desto hurtigere kommer man sig. 

Kan stress anerkendes som en arbejdsskade?

Stress-symptomer og andre psykiske sygdomme anerkendes som regel ikke i Arbejdsskadestyrelsen. I enkelte tilfælde kan depression, angst eller belastningsreaktion anerkendes som arbejdsskade efter at have været forelagt Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsudvalg.

Den eneste psykiske sygdom, der anerkendes som arbejdsskade efter erhvervssygdomslisten, er posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Redaktør