Sårvurdering, telemedicinsk

Har du et sår, der ikke vil hele, kan sårsygeplejerskeni din kommune, henvise dig til sårvurdering hos vores sårspecialister.

Henvisning

Har du et sår, der ikke vil hele, kan sårsygeplejersken i din kommune, henvise dig til sårvurdering hos vores sårspecialister på Bispebjerg hospital, Videncenter for Sårheling.

Henvisning foregår via internettet i et program som hedder ”Pleje.net”.

Pleje.Net

Du oprettes kun i databasen, hvis du har givet samtykke til, at dine helbredsoplysninger må videregives til sårspecialisterne på Videncenter
for Sårheling.

I programmet gives adgang til sårspecialisterne, din praktiserende læge, samt eventuelt andre relevante samarbejdspartnere og naturligvis dig selv. Det betyder, at vi kan samarbejde om din behandling, og du får den optimale rådgivning. Du og hjemmesygeplejersken får en hurtig tilbagemelding på den aktuelle sårbehandling samt

forslag til eventuelle forbedringer i behandlingen af dit sår.

Fordelen ved dette er, at du kan behandles derhjemme i stedet for at møde til ambulant kontrol, samt at du og din hjemmesygeplejerskehurtigere kan få vejledning, i tilfælde af forværring.

Kontakt til Videncenter for Sårheling

Når din sårsygeplejerske har oprettet dig, sender sårspecialisten en besked retur i databasen allerede dagen efter vi har modtaget dine oplysninger. Beskeden indeholder behandlingsforslag og evt. forslag om yderligere undersøgelser.

De fleste undersøgelser kan foretages af din hjemmesygeplejerske, men kan undersøgelsen kun udføres på hospitalet, vil vi aftale en tid med dig telefonisk eller via systemet.

Vi forventer, at din sårsygeplejerske hver 14. dag opdaterer status for sårhelingen ved at lægge et nyt foto samt en faglig vurdering ind i pleje.net. Der kan være behov for, at vi ser dig her i vores ambulatorium, hvis sårhelingen går i stå.

Har du spørgsmål, kan du eller hjemmesygeplejersken altid skrive til os via pleje.net.

Afslutning

Dit sårforløb afsluttes når dit sår er helet. Indenafslutning vil vi sikre os, at du er informeret om, hvordan du kan forebygge at få nye sår.

I forbindelse med afslutning, vil din læge få tilsendt informationer om dit behandlingsforløb samt om eventuelle forebyggende tiltag.

Adgang/log ind til www.pleje.net

For at få adgang til din sårjournal, skal du have adgang til internettet via en pc/tablet. Du kan bruge NemID til at logge på eller du kan bruge et bruger-ID, som din hjemmesygeplejerske kan udlevere til dig. Kodeordet vil du modtage
via en sms eller mail.

De forskellige faner på pleje.net

Sårdata

Fanen med sårdata i pleje.net indeholder oplysninger om sårets udseende. Der anvendes beskrivelser i form af notater, billeder, vurdering og undersøgelser.

Ud fra farven på notatet kan du se, hvem der har skrevet notatet. Der anvendes en lilla farve for sårspecialister, beige for hjemmesygeplejersker og grøn for dig.

  • Såranamnese: Er historien om, hvordan dit sår er opstået.
  • Billeder: Din sårsygeplejerske er ansvarlig for, at der regelmæssigt lægges foto ind af såret. Sårets størrelse bliver efterfølgende målt op, så man kan følge sårets udvikling.
  • Sårudvikling: Her ses en graf over sårstørrelsens udvikling.

Din kontakt til specialisterne

  • Klik på ”nyt notat” så kan du skrive dine spørgsmål eller komme med dine kommentarer til behandlingen.
  • Du kan selv lægge digitale billeder ind. Billeder kan overføres ved brug af en App på din smartphone ”Pleje.net borger”, som kan hentes via ”Google play” eller ”App Store” på din smartphone eller tablet.

Billedfremviser

Her kan du se samtlige billeder som er gemt af dit sår.

Redaktør