Pilonidalcyster

En pilonidalcyste er en væskefyldt blære med hår, der typisk opstår over endetarmsåbning. De ses hyppigst hos mænd i alderen 16-20 år.

Visitation

Patienter med tilbagevendende pilonidalcyster, kan henvises til behandling i Videncenter for Sårheling.

Hvad er en pilonidalcyste

Pilonidalcyste er en væskefyldt blære med hår, som typisk opstår mellem ballerne over endetarmsåbningen.

Hvorfor opstår pilonidalcyster

Hår er en fremherskende årsag, idet hår kan vokse ind i huden og derved føre til dannelse af en væskefyldt blære under huden.

Der kan evt. være tale om en medfødt disposition, der udvikles som følge af hormonel påvirkning i puberteten.

Sygdommen ses hyppigst hos mænd i aldersgruppen mellem 16-20 år, tendensen falder kraftigt efter 30 års alderen.

Behandlingstilbud

Behandlingen kan enten være konservativ, det vil sige sårbehandling samt fjernelse af alt hår i sårets omgivelser eller kirurgisk, det vil sige en operation, der foregår i forbindelse med en indlæggelse.

Ved første undersøgelse i ambulatoriet foretages

  • En klinisk undersøgelse af såret, ofte suppleret med en MR-scanning (en røntgenundersøgelse der viser bløddele)
  • En undersøgelse af bakteriefloraen (podning)
  • Et foto af såret

Konservativ behandling

  • Daglig rensning af såret med vand ved brug af en håndbruser
  • 1 gang ugentligt fjernes alle hår i en omkreds af 2 cm fra såret, dette kan foregå ved brug af pincet eller rasering. En hjemmesygeplejerske kan rekvireres ved behov
  • Valg og brug af sårbehandlingsprodukt aftales i hvert enkelt tilfælde med personalet i afdelingen

Kirurgisk behandling

Den kirurgiske behandling foregår under kortvarig indlæggelse i 3-5 dage.

I forbindelse med indlæggelsen vil du få tildelt en kontaktsygeplejerske, som i samråd med dig og lægen planlægger indlæggelsen. Sygeplejersken vil orientere dig om afdelingens dagligdag og tilbud samt indsamle oplysninger om din situation, således at indlæggelses-forløbet og udskrivelsen kan planlægges optimalt.

Ved indlæggelsen bliver du undersøgt, og der udfærdiges en journal. Du skal have målt blodtryk og puls, taget blodprøver og urinundersøgelse.

I løbet af eftermiddagen vil en anæstesilæge informere dig om bedøvelsen.

Du har mulighed for at tage hjem, når alle undersøgelser er gennemført og komme igen samme aften eller næste morgen.

Operation

Du skal faste og tørste fra midnat natten til operationen. Om morgenen på operationsdagen skal du have fjernet hår i sårområdet og tage et brusebad.

I forbindelse med operationen anvendes en sårbandage, som kan opsuge sårsekret og standse blødning.

Efter operationen

Sårbandagen, der er anlagt i forbindelse med operationen, skal fjernes 1-2 dage efter. Fjernelsen kan være forbundet med lidt smerter. Såret behandles herefter som beskrevet i afsnittet om konservativ behandling.

Der kan være sårsmerter de første dage efter operationen. Sygeplejersken vil sørge for smertestillende medicin ved behov.

Mobilisering

Det er vigtigt at mobilisere så hurtigt som muligt efter en operation, derfor skal du være oppegående senest dagen efter operationen. Der er sjældent problemer med at gå og ligge, hvorimod det kan være forbundet med smerter at sidde.

Udskrivelse

Der afholdes udskrivelsessamtale med kontaktsygeplejersken, som vil vejlede dig og eventuelle pårørende om sårbehandlingen. Sygeplejersken vil ligeledes sørge for at bestille evt. hjemmesygeplejerske.

Efter udskrivelse bør hår forsat fjernes regelmæssigt mindst hver 1-2 uge.

Helingstid

Afhængig af omfanget af det operative indgreb vil den forventede helingstid være 3-6 måneder.

Aktivitet/sport

Du kan leve uden store begrænsninger med hensyn til motion, sex og anden fysisk aktivitet. Det anbefales, at der ikke udføres for kraftig fysisk udfoldelse den første tid efter operationen, da det kan forlænge sårhelingen.

Så længe der er sår, frarådes svømning i svømmehal, men strandbadning er i orden.

Ambulant kontrol

Ambulant kontrol aftales efter operationen ca 6-8 uger efter operationsdagen og efterfølgende ca. hver 6 uge, indtil såret er ophelet.

Forebyggelse

Når såret er helet, kan du forebygge tilbagefald af sygdommen ved fortsat at fjerne hår i regionen indtil omkring 30 års alderen, hvor hårene
ændrer sig til en blødere struktur.

Redaktør