Mohs kirurgi

Mohs kirurgi er en metode til at fjernehudkræft. Under operationen kontrollerer lægen løbende, at kræften er fjernet helt. Også kræft udenfor det synlige område.

Hvad er Mohs kirurgi?

Mohs kirurgi er en særlig metode til at fjerne hudkræft. Denne metode afviger fra andre metoder ved, at man undervejs mikroskoperer det væv, der fjernes ved operationen. Gennem en omhyggelig undersøgelse af vævet kan lægen løbende kontrollere, om kræften er fjernet helt.

Hvorfor Mohs kirurgi?

Hudkræft kan brede sig uden for det synlige område, i nogen tilfælde 1-2 cm, og man kan ikke på forhånd vide, hvor meget den har bredt sig. Derfor er det en stor fordel, at vævet mikroskoperes under operationen. Derved sikres at alt hudkræft er væk. Ved denne metode fjernes samtidigt mindst muligt sundt væv.

Mohs kirurgi giver større mulighed for helbredelse end andre behandlinger af hudkræft.

Skal du indlægges?

Nej, det er sjældent nødvendigt. Mohs kirurgi foregår ambulant, og du kan tage hjem samme dag. Det kan være dog være en god ide, at et familiemedlem eller en ven er hos dig natten over, da der ved kirurgi altid er en mindre risiko for blødning. Der er mulighed for, at du indlægges natten over, hvis det vurderes, at det er nødvendigt.

Hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du tager Marevan, Magnyl, acetylsalicylsyre eller et andet blodfortyndende præparat, bør du informere lægen i god tid. Det er ikke nødvendigt at holde pause med dette.

Alkohol kan øge blødningstendensen, derfor bør du undgå alkohol i dagene op til operationen. Rygning forsinker sårheling, og derfor anbefaler vi en rygepause mindst 1 dag før operationen

og mindst 14 dage efter. Hvis du tager fiskeolie, ginsing, ingefær eller hvidløgskapsler bør du holde pause fra en uge før operationen.

Før operationen

For at forebygge infektioner, skal du på operationsdagen gå i bad. Hvis du skal opereres i hovedet, er det vigtigt, at dit hår er nyvasket. Hvis du er syg med feber, så bedes du melde afbud til behandlingen.

På operationsdagen er det vigtigt, at du har spist og drukket, som du plejer for at undgå, at du bliver utilpas under operationen. For at gøre ventetiden i forbindelse med operationen behagelig, er det en god ide at medbringe fx.
læsestof og noget at spise. Vi vil servere saft og/eller vand.

Da vi ikke ved, hvor længe operationen tager, bør du ikke have andre aftaler samme dag.

Du må ikke køre på cykel på operationsdagen!

Når du møder på operationsdagen

Du skal møde i Hudafdelingen og melde din ankomst i Modtagelsen.

Du vil blive undersøgt før operationen, og personalet vil fortælle dig om det forventede forløb.

Der lægges lokalbedøvelse i operationsområdet. Når den virker, opereres den synlige hudkræft væk. Derefter lægges en forbinding over såret, og du skal vende tilbage til venteværelset, mens lægen undersøger vævet i mikroskop. Hvis lægen konstaterer, at der stadig er rest af hudkræft, skal der fjernes mere væv. Og det væv, som fjernes, skal på ny undersøges i mikroskop.

Den første del af operationen tager 15 – 20 minutter, men det tager 1 – 2 timer at undersøge vævet i mikroskop. Man kan ikke på forhånd vide, hvor mange ’runder’ der kræves.

Hullet i huden lukkes, når området er fri for kræftceller. Afhængig af størrelse og placering vælger lægen, sammen med dig, den metode, der giver den bedste mulighed for opheling. I sjældne tilfælde kan mere avanceret kirurgi være nødvendig ved en senere operation.

Vil operationen give ar?

Ja, alle operationer giver desværre ar, men med Mohs kirurgi kan man dog spare hud, så det kosmetiske resultat bliver pænest muligt.

Efter operationen

Blødning kan fremprovokeres ved bevægelse, derfor bør du de første døgn holde dig helt i ro. I tiden indtil trådene er fjernet, skal du undgå motion og hårdt fysisk arbejde.

Forebyggelse

Det kan være nødvendigt at forebygge infektion, og derfor skal du i behandling med antibiotika: Heracillin 500 mg, 2 tabletter x 3 dagligt i 7 dage. Du får medicinen udleveret af sygeplejersken.

Smerter

De første dage kan såret give lettere smerter. Ved smerter anbefaler vi, at tage 1 gram Paracetamol (Fx Panodil, Pinex eller Pamol), dog højest fire gange i døgnet.

Trådene

Trådene fjernes 5 - 10 dage efter operationen, og det vil foregå i Hudambulatoriet hos sygeplejersken.

Normale symptomer ved sårheling

De første dage kan såret være ømt og der kan komme let blødning. Sårranden vil være mørkerød de første dage til uger og være lidt følelsesløs i uger til måneder efter operationen.

Komplikationer

Ved en operation er der risiko for komplikationer som blødning, infektion, smerter og følelsesløshed i det opererede område og uskønt ardannelse. I sjældne tilfælde kan den hud, man har brugt til at dække såret med, dø og skal derfor fjernes.

Symptomer på infektion

  • Rødme udenfor det behandlede område
  • Gul eller uklar væske fra såret
  • Hævelse
  • Smerte
  • Varme
  • Evt feber

Hvis huden viser tegn på infektion, skal du kontakte Hudafdelingen.

Blødning

Det første døgn kan der forekomme en mindre blødning. Dette er normalt. Hvis blødningen tiltager og forbindingen gennemsives, skal du trykke hårdt på forbindingen i 15 minutter fx med et stykke køkkenrulle eller et rent håndklæde. Hvis blødningen fortsætter, kan du prøve at presse en pose med is mod såret i 15 minutter. Hvis blødningen ikke stopper, skal du kontakte Hudafdelingen.

Ingen sol eller solarium efter behandlingen

Behandlingsresultatet bliver dårligere, hvis huden udsættes for sollys. Derfor skal du beskytte dig mod sollys i mindst et år efter afsluttet behandling. Vi anbefaler, at du beskytter din hud fra april til og med oktober, hver dag undtagen ved heldagsregn, med solcreme med faktor 50, solhat og andet tøj.

Spørgsmål og akutte sårproblemer

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Hudafdelingen på 38 63 58 47 mandag til fredag fra kl 9:00 – 15:00. Efter kl. 15 skal du ringe til vores sengeafsnit, D21 på tlf. 35 31 31 78.

Afbud

Hvis du skulle blive forhindret i at møde til operationen, er det meget vigtigt, at du melder afbud i god tid, da vi har mange patienter på venteliste. Er du syg med feber den dag du skal beahndles, så bedes du melde afbud.

Redaktør