Idrætsmedicinsk Fysioterapi - Velkommen

Velkomstbrev og information om Idrætsmedicinsk Fysioterapi

Henvend dig til receptionen, når du møder op, så vi ved, at du er kommet.

Om idrætsfysioterapi

Vi er specialiseret i at undersøge og behandle idrætsrelaterede overbelastningsskader. Vi ser både børn og voksne, som er henvist fra hospitalets idrætsmedicinske læger.

Dit genoptræningsforløb

Ved dit første besøg bliver du undersøgt af en idrætsfysioterapeut. Vi bestræber os på, at det er den samme idrætsfysioterapeut, du har gennem hele dit forløb hos os.

Tag tøj på, der egner sig til, at vi kan undersøge dig, og som du kan træne i, for eksempel shorts, en sports-top eller lignende.

Genoptræningen består af øvelsesterapi, og vi forventer, at du er motiveret for at træne. Vi mødes til opfølgning ca. hver 4. uge, og i den mellemliggende periode forventer vi, at du træner som aftalt.

Husk at melde afbud

Bliver du forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, skal du melde afbud tidligst muligt på telefon 3863 5108 eller via hjemmesiden www.
bispebjerghospital.dk (link på forsiden).

Udeblivelser er forbundet med store årlige udgifter for hospitalet, så dit forløb afsluttes uden varsel, hvis du udebliver fra en aftale uden at melde afbud.

Ønskes genoptræningen genoptaget, kræver det en ny henvisning fra din praktiserende læge til idrætsmedicinsk speciallæge på Bispebjerg Hospital. Der må i den forbindelse påregnes ventetid på at genoptage genoptræningen.

SMS påmindelse

Hvis du er tilmeldt NemSMS, kan vi sende dig en SMS, som minder dig om din næste aftale hos os.

Tilmeldingen foregår på hjemmesiden borger.dk, hvor du logger på med dit NemID.

Personalet i sekretariatet vil også gerne hjælpe dig med tilmeldingen.

Venlig hilsen
Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Redaktør