Hjælpemidler og boligændringer - Københavns Kommune

Information om hjælpemidler og boligændringer i Københavns Kommune

Københavns Kommune råder over forskellige typer hjælpemidler. Borgere med varigt nedsat funktionsevne kan for eksempel søge om hjælp til tekniske og kropsbårne hjælpemidler, engangshjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendige boligændringer.

Teknisk hjælpemidler

Et teknisk hjælpemiddel kan for eksempel være en rollator, en badetaburet eller et nødkaldeanlæg.

Kropsbårne hjælpemidler

Et kropsbårent hjælpemiddel kan for eksempel være en protese, kompressionsstrømper, briller eller en paryk.

Engangshjælpemidler

Et engangshjælpemiddel kan for eksempel være bleer, urinposer, diabetes- og stomihjælpemidler.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er ikke hjælpemidler, men andre produkter som i væsentligt grad afhjælper dit fysiske handicap og letter din daglige tilværelse i hverdagen. Det kan for eksempel være en el-scooter eller elevationsseng.

Nødvendige boligændringer

Det er også muligt at få hjælp til at indrette ens bolig mere hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være, at dørtrin skal fjernes eller at der skal sættes greb op på badeværelset.

Ansøgning om et hjælpemiddel eller boligindretning

Hvis du er fyldt 65 år skal din ansøgning om hjælpemidler eller boligindretning ske igennem et af de fem lokalområdekontorer i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen.

Hvis du er under 65 år skal du søge om hjælpemidler eller boligindretning via Handicapcenter København i Socialforvaltningen.

Du kan enten benytte den digitale ansøgning med NemID eller du kan sende en udfyldt ansøgningsblanket med posten.


Råd og vejledning om hjælpemidler

Du kan besøge Hjælpemiddelcentrets udstilling, hvor du kan få råd og vejledning om hjælpemidler.

Hjælpemiddelcentret
Hans Knudsens Plads 3
2100 København Ø
Tlf. 3530 6768
www.hjaelpemiddelcentret-kk.dk

Priser og takster

Udlån af hjælpemidler og hjælp til at indrette boligen er uafhængig af indtægt og formue og er som hovedregel gratis.

Benytter du en af kommunens leverandører, koster det dig ikke noget. Hvis du vælger andre leverandører, materialer eller håndværkere, end dem kommunen har valgt, og du køber et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen kan tilbyde dig, skal du selv betalte prisdifferencen. Det vil sige, at kommunen højst giver tilskud til det, der svarer til kommunens aftalepris.

Støtte til forbrugsgoder

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanlig indbo. Ved forbrugsgoder kan der kun ydes hjælp når udgiften overstiger 500 kr. Hvis der bevilges hjælp til forbrugsgoder vil hjælpen udgøre 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Går hjælpemidlet i stykker

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker og skal repareres, skal du kontakte din sagsbehandler på det kontor, som har bevilget dit hjælpemiddel.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over en afgørelse om hjælpemidler eller boligindretning, skal du sende din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået meddelelse om kommunens afgørelse.
Sagen vil så blive vurderet igen. Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Det Sociale Nævn, som behandler din klage.

Lokalområdekontorer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Telefonnummer: 3366 3366 (bed om lokalområdekontor)

Lokalområdekontor Amager

Amagerbrogade 150, 2. sal
2300 København S

Lokalområdekontor Vesterbro / Kgs. Enghave/ Valby

Krumtappen 2, Plan 4
2500 Valby

Lokalområdekontor Nørrebro / Bispebjerg

Lygten 2C, 3. sal
2400 København NV

Lokalområdekontor Indre By / Østerbro

Serridslevvej 2A
2100 København Ø

Lokalområdekontor Vanløse / Brønshøj / Husum

Indertoften 10, 2. sal
2720 Vanløse

Lokalkontorer i Socialforvaltningen

Telefonnummer: 3317 8800
Handicapcenter København
Thoravej 29
2400 København NV

Redaktør