Fysioterapi på afdeling N31

Her kan du læse om fysioterapi på Neurologisk afdeling.

Ved indlæggelsesstart

Når du bliver indlagt, vil en fysioterapeut sammen med dig, dine pårørende og din sygeplejerske vurdere, om du har behov for et hjælpemiddel, mens du er indlagt. Det kan f.eks. være en kørestol, en rollator eller en stok.

En fysioterapeut vil i løbet af din indlæggelse vurdere, hvad du kan. Ud fra denne vurdering vil fysioterapeuten fortælle dig og dine pårørende, om du skal have en genoptræningsplan, når du bliver udskrevet.

Det kan variere, hvornår i et indlæggelsesforløb det giver mening at lave den fysioterapeutiske vurdering. Dette vurderer fysioterapeuten sammen med lægen og sygeplejersken på daglige morgenmøder i hverdagene.

Hvis du under din indlæggelse har eller får behov for respirationsfysioterapi – altså træning af din vejrtrækning - opstarter fysioterapeuten denne træning med dig.  Det kan enten foregå som en daglig behandling med fysioterapeuten eller bestå af træningsøvelser, du selv skal lave, som fysioterapeuten følger op på med dig efter behov.

Under indlæggelsen

Det er vigtigt, at du holder dig i gang så meget som muligt under din indlæggelse, så du ikke mister din kondition og muskelmasse.

Hvis du kan gå:

  • Sid i en stol i løbet af dagen - brug kun sengen til hvil og søvn.
  • Gå til og fra toilettet – med eller uden hjælp.
  • Gå ture inde og ude.
  • Lav træningsøvelser, hvis fysioterapeuten har sagt ok for det.

Hvis du kan flytte dig til stol med eller uden hjælp:

  • Sid i en stol eller kørestol i løbet af dagen – brug kun sengen til hvil og søvn.
  • Lav træningsøvelser, hvis fysioterapeuten har sagt ok for det.

Fysioterapeuten vurderer om der er behov for træning sammen med fysioterapeuten, og i hvilket omfang dette kan lade sig gøre under din indlæggelse.

Ved endt indlæggelse

Hvis du og dine pårørende, og din sygeplejerske sammen med fysioterapeuten vurderer, at der er behov for at låne et hjælpemidler, når du bliver udskrevet, sørger fysioterapeuten for dette.

Hvis du har behov for en genoptræningsplan, og du siger ja tak til denne, vil fysioterapeuten udarbejde en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen bliver sendt til din kommune og til din e-boks eller udskrevet til dig.

Vi håber, du får en god oplevelse med fysioterapi!

Træningshilsner fra fysioterapeuterne, N31

 

Redaktør