Fod- og ankelkirurgiske operationer

I denne pjece finder du information om operation i fod eller ankel. Herunder hvordan du skal forholde dig, og hvad du kan forvente dig af operationen.

Før operationen

Vi anbefaler at du har vasket fødderne grundigt med sæbevand og undladt at smøre creme på. Neglelak skal være fjernet og der må ikke være sår på fødderne. Hvis det sker skal du hurtigst muligt give os besked, da det kan betyde at operationen må udsættes.

Stort set alle fod- og ankeloperationen foretages som sammedags-kirurgi (ambulant), dvs. at du møder ind på afdeling M50, opereres og udskrives samme dag.

Fasteregler

Med mindre der er aftalt operation i lokalbedøvelse, skal du på operationsdagen være fastende.  Det vil sige at du ikke har spist eller drukket andet end vand/tynd saft i 6 timer. Du må drikke vand indtil 2 timer før. Hvis fastereglerne ikke er overholdt, bliver operationen aflyst.

Bedøvelse

Alt efter hvilket indgreb der er planlagt, kan der være forskel på om man vælger fuld bedøvelse eller en kombination af blokade og smertestillende/beroligende medicin.

Vores narkoselæger vurderer hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig under hensyntagen til hvad du skal have opereret. Hvis du er sund og rask taler du først med narkoselægen på selve operationsdagen, for de har allerede læst din journal og lagt en plan.

Efter operationen

Afhængig af hvor frisk du er kommer du på opvågningsafsnittet eller bliver kørt direkte til afdelingen. Man vil nogle gange være smertefri i flere timer på grund af bedøvelsen, men hvis der er brug for det får man supplerende smertestillende.

Du får information om hvordan operationen er gået, og hvad planen er, inden du udskrives. Man udskrives oftest samme dag og skal selv sørge for hjemtransport.

Bandage

I de fleste tilfælde får du en speciel sko eller støvle på efter operationen og din kirurg lægger en plan for hvor længe du skal have den på og hvor meget du må støtte på foden. Du får din operationsbeskrivelse med hjem efter operationen.

Forbindingen skal holdes tør og ren, og der er lagt en plan for hvornår du skal have fjernet tråde, og hvornår forbindingen eventuelt må skiftes til plaster. I nogle tilfælde er det hos egen læge, andre gange i ambulatoriet. Det fremgår af din plan.

Det er vigtigt at bandagen ligger rigtigt. Den må ikke stramme. Hvis du har gener fra din bandage eller forbinding eller hvis det siver igennem, kan du ringe til ambulatoriet i dagtiden og ellers M50.

Hævelse

Det er, selv efter de mindre fodoperationer, almindeligt at der er hævelsestendens, stivhed og smerter, som kan vare længe efter bandagen er fjernet. Det er ikke ualmindeligt at der kan gå 6-12 måneder eller mere.

Du kan selv forebygge hævelse og udviklingen af en eventuel blodprop ved at holde foden højt de første dage efter operationen og hæve fodenden i sengen. Desuden vippe i ankelleddet og lave venepumpeøvelser hvis bandagen - og operationsplanen - tillader det. Ellers kan man skiftevis spænde og slappe af i lægmusklen.

Forvent ekstra hævelse, når bandagen fjernes og ved stigende aktivitetsniveau.

Smerter

Der bliver sendt recepter elektronisk til apoteket og du får medicin med hjem til det første døgn. Hvis du efter en periode uden nævneværdige smerter, pludselig får mere ondt under en bandage eller forbinding, bør du kontakte ambulatoriet eller opsøge læge, for at få set på, om alt er som det skal være.

Komplikationer

Få procent får en sårinfektion som behandles med antibiotika.

I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig til led eller knogle, og medføre en ny operation.

Der er risiko for blødning i forbindelse med indgrebet, som gør at forløbet kan blive længere end forventet.

Få procent af patienterne får problemer med dårlig eller manglende heling af hud eller knogle. Hvis hud eller knogle ikke heler, kan det medføre ny operation.

Nervegrene kan beskadiges under operationen. Dette vil medføre, at du får nedsat/ manglende følesans eller påvirkning af bevægelighed i det område nerven forsyner. I sjældne tilfælde kan man udvikle en blodprop i det opererede ben eller kronisk smertesyndrom.

Patienten er informeret om, at operation ikke altid med sikkerhed medfører det tilsigtede resultat.

Nogle patienter oplever, at de stadig har smerter, eller at deres problem med fod eller ankel ikke er løst, selv om operationen gik godt.

Bad

Bandagen må ikke blive våd, så du skal have en plasticpose om forbindingen når du bader

Genoptræning

Lægen vurderer om du har brug for fysioterapi og hvordan du kan genoptræne. For de fleste er det træning nok at gå på foden.

Genoptage arbejde

Det afhænger af hvilken operation du har fået foretaget og hvilket job du har. Din kirurg kan vejlede dig.

Bilkørsel

Du må først køre bil, når du kan have en almindelig sko på, og kan betjene pedaler i en nødsituation.

Tobak

Rygning øger med sikkerhed risikoen for komplikationer, og vi anbefaler derfor på det kraftigste at du IKKE ryger mindst 3 uger før din operation og 6 uger efter. Det bedste er naturligvis at stoppe helt med brug af tobak.

Du har talt med:

☐ Overlæge Kenneth Obionu

☐ Overlæge Yvette A. Cramer

☐ Afdelingslæge Naja Bjørslev

Redaktør