M50

​​​Elektivt sengeafsnit, hvor alle planlagte patienter indlægges.

Ortopædkirurgisk afsnit for planlagt kirurgi – M50

M50 er et højt specialiseret fem-døgnsafsnit, som foretager alle former for idrætskirurgi, fodkirurgi samt indsættelse af kunstige led/proteser i knæ, hofter og skuldre.

Alle operationer er planlagt på forhånd således, at patient og personale i samarbejde kan planlægge det mest optimale forløb.

Personale

Afsnittet ledes af afsnitsansvarlige overlæge Torben Beck samt afdelingssygeplejerske Ingeborg Jørgensen.

Derudover er der på afsnittet en stor gruppe erfarent personale bestående af læger, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Vi har stor fokus på tværfagligt samarbejde og arbejder tæt sammen med vores sekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt portører. Vi arbejder desuden tæt sammen med vores ambulatorium, operationsafdeling samt opvågningsafdeling.

Besøgstid

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider.

Hvis du møder en lukket dør til sengestuen bedes du henvende dig til personalet, da der kan være særlige forhold som gør sig gældende – eksempelvis isolation, samtale eller personlig hygiejne.​

Der kan selvfølgelig også aftales tid til samtale

Inden indlæggelsen

Afdelingen modtager en henvisning fra din praktiserende læge, hvorefter du får en tid i et af vores ambulatorier. Her vil du blive set af en speciallæge i ortopædkirurgi, som sammen med dig lægger en plan for det videre forløb.

Kontakt afsnittet

B​ispebjerg Hospital 
Ortopædkirurgisk afsnit M50
Indgang 5, stuen
Nielsine Nielsens Vej 3
2400 København NV​​​​​​​​

​Tlf:​​ 38 63 51 51
Telefontid: ​08:00 ​- ​15:​​0​0​​​​​

Pas på​ dine personfølsomme oplysninger

Du er velkommen til at sende en e-mail til os. Vær dog opmærksom på, at hvis din henvendelse indeholder personfølsomme data, dvs. f​ødselsdato, CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold, skal du anvende almindelig post, telefon eller digital post.


Redaktør