Jeg leger hver dag

PORTRÆT: Forskning er helt afgørende - især i en produktionstid, siger professor Michael Kjær.

​Professor Michael Kjær, der står i spidsen for Institut for Idrætsmedicin, har udviklet instituttet til et internationalt anerkendt forskningscenter med omkring 30 medarbejdere. Idrætsmedicin i verdensklasse, der i 2011 blev belønnet med Regionens pris Global Excellence.
- Jeg er begunstiget af, at arbejdet for mig er som en leg. Det er nysgerrigheden, der driver mig - jeg bliver ved med at undres og har lyst til at finde ud af, hvordan ting hænger sammen, fortæller Michael Kjær.

Inspirerende tvæ​rfaglighed

Gennem de sidste 15 år er det er lykkedes Michael Kjær at bygge et stort​ forskningscenter med tilhørende idrætsklinik op. Og han glæder sig hver dag over de mange forskellige faggrupper, der er samlet og samarbejder på instituttet:


- Det er fantastisk stimulerende at arbejde sammen med så mange forskellige grupper og opleve det samspil, vi kan skabe mellem læger, biokemikere, molekylærbiologer, fysioterapeuter og mange andre, fortæller han.

Det særlige ved Institut for Idrætsmedicin er, at det på en gang rummer en forskningsafdeling og samtidig en klinik, som behandler flere tusinde motionister om året.

- Det giver os en fantastisk mulighed for at kombinere kliniske forsknings studier på patienter med mere basale laboratorium undersøgelser og derved forsøge at finde ud af, hvorfor en bestemt behandling eller genoptræning virker bedst, siger han. 

Visionen er, at det om nogle år bliver muligt at differentiere behandling og genoptræning af sportsskader endnu mere end i dag og give individuel behandling alt efter, f.eks. hvilken type sener den enkelte patient har.


(Foto: Claus Peuckert)

Hold fast i forskningen

Professoren understreger, at det er meget vigtigt at holde fast i forskningen i denne tid, hvor produktion er i højsædet: I hospitals regi i det hele taget er det afgørende at give forskningen gode vilkår. Der er meget fokus på produktion i disse år - men forskning og behandling gi​ver næring til hinanden og sikrer den behandling, vi skal give patienterne i de kommende år, siger han. 

- Det kan tage 15 år at bygge et forskningsmiljø op, men kun et par måneder at nedlægge det. Derfor er det så vigtigt at fortsætte med at give plads til forskningen, slutter professoren.Redaktør