Zacho-Lind skal renovere Bispebjerg Hospitals tunnelsystem

​Under jorden på Bispebjerg Hospital strækker sig ca. 3 km tunneller, hvoraf en stor del er fredet, men de er hårdt medtaget flere steder. Regionsrådet har bevilget penge til renovering, og opgaven udføres af entreprenørfirmaet Zacho-Lind, der skal identificere de mest kritiske steder og vælge den optimale metode.

Der sker en heftig aktivitet under overfladen. Som blod i årerne glider senge, madvogne og varebure rundt mellem Bispebjerg Hospitals bygninger. Arkitekten Martin Nyrop var meget fremsynet, da han designede Bispebjerg Hospital med et udstrakt tunnelsystem for over 100 år siden.

Men tidens tand har sat sit aftryk på de fine gamle tunneller. Blandt andet kan det ses, at det nu er lastbiler og ikke hestevogne, der kører på vejene over dem, og fugten fra 100 års regnskyl er også trængt ind.

"Vi har identificeret 15 steder, som trænger til en kærlig hånd. De varierer fra kritiske til kosmetiske skader. Vores entreprenør skal nu finde årsagen til de forskellige skader og den bedste måde at udbedre dem på," fortæller projektleder Howard Jack Riley fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

​Tidens tand har sat sit aftryk på de gamle tunneller. Der er identificeret 15 steder, som trænger til en kærlig hånd, fortæller projektleder Howard Jack Riley fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Foto: Byggeriets Billedbank.

Udfordrende opgave

Det er regionsrådet i Region Hovedstaden, der har bevilget penge til renoveringen, som sker i forbindelse med udbygningen af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Opgaven har været i udbud og er blevet vundet af entreprenørfirmaet Zacho-Lind, der har over 40 års erfaring i fugtsikring og renovering af underjordiske bygningsværker.

"Det er en spændende og udfordrende opgave. Alene det at renovere på et hospital, hvor patienter og personale skal kunne komme omkring, mens vi arbejder, er en udfordring. Og samtidig er der trange kår nede i tunnellerne, hvor vi skal arbejde," siger projektleder Søren Rückmann fra Zacho-Lind, der også tidligere har løst opgaver på Bispebjerg Hospital.

Og det er et usikkert farvand, entreprenøren bevæger sig ud i, for omfanget af skaderne er ikke kendt endnu.

"Vi kan kun se skaderne inde fra tunnellerne. Når vi graver ned udefra, kan det se helt anderledes ud. Derfor starter vi med én af hver af de forskellige typer skader, og planlægger efterhånden som vi får afdækket omfanget," forklarer Søren Rückmann.

En langstrakt proces

Typerne af skader varierer fra sætningsskader mellem tunnel og bygning, over belastningsskader fra tunge køretøjer til fugtskader fra overfladevand. Og det tager tid, før renoveringen er i mål:

"De fleste af skaderne vil nok skulle udbedres udefra. Så entreprenøren vil grave op, etablere bedre drænforhold og tætne siderne lokalt. Indvendigt skal tunnelen tørre ud i 6-12 måneder, før den bliver behandlet. På den måde sikrer vi, at det udvendige arbejde holder, før vi udfører den indvendige finish," siger Howard Jack Riley.

Efterhånden som skaderne bliver afdækket, bliver det også afklaret, hvor langt pengene til renoveringen rækker. De første renoveringer udføres i begyndelsen af det nye år.

Redaktør