Bispebjerg Hospital har mange fine haverum, men kun den helt overordnede struktur er bevaret. Foto: Byggeriets Billedbank.

Historisk pragt til Bispebjerg Hospitals haver

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er i gang med at søge fonde om støtte til to have-projekter. Det ene skal føre de fredede haver tilbage til deres oprindelige stand og detaljeringsgrad. Det an​​​det skal etablere have-lommer af høj kvalitet forskellige steder på området i samarbejde og samspil med den omgivende by.​​

​Haverne omkring Bispebjerg Hospital skal være en attraktion, som folk kommer rejsende for at se, og som havearkitekter aspirerer efter at bidrage til. Sådan lyder ambitionerne bag den fondsansøgning, som Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg netop har sendt af sted.

​​Tilbage til udgangspunktet

Adgang til lys, luft og rekreative omgivelser havde højeste prioritet ved planlægningen af det oprindelige hospital. Men haveanlægget har i dag kun den helt overordnede struktur.

”Det, der er helt specielt ved Bispebjerg Hospital, er de lukkede haverum, som kan bruges til terapi- og sundhedshaver. Det er fantastisk tænkt af arkitekten Martin Nyrop og landskabsgartner Edvard Glæsel allerede for over 100 år siden. Men der er ikke meget tilovers af de oprindelige haver, og det vil vi gerne føre tilbage,” fortæller landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz, der har udarbejdet planen for renovering og fornyelse af de fredede haver, som ligger til grund for ansøgningen.

​Varierede haveoplevelser

Han har nærlæst de originale beplantningsplaner og fundet ud af, at selvom haverne ved de enkelte pavilloner ser ens ud, har plantevalget været varieret, så der har været forskellige oplevelser i de enkelte haver. Oprindeligt har haverne også haft mange små nicher, hvor patienter kunne sidde uforstyrret i skyggen af et træ, men efterhånden som træer er gået ud, er de nye blevet plantet helt inde i krogene, så nicherne er blevet for træer og ikke for mennesker.

”Vi vil føre haverne tilbage, så de igen får stor variation og både sol, skygge og læ. Mange belægninger skal erstattes af slotsgrus, og adgangen for handicappede skal forbedres,” forklarer projektleder Tine Hancock fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der har opbakning fra Kulturstyrelsen. Styrelsen vurderer, at forslaget vil stramme op på anlægget og gengive det en værdighed og det samspil med bygningerne, som oprindeligt var tanken.

​Helende haver

En anden del af ansøgningen til fonden handler om finansiering til den første af 14 såkaldte Gardens of Life. Det skal være havelommer på ca. 100 kvm., som skal have en høj havearkitektonisk standard, så Bispebjerg Hospitals haveanlæg ud over de fredede haver byder på noget af nutidens bedste havearkitektur.

”De enkelte Gardens of Life skal etableres, efterhånden som vi søger og får bevilget midler forskellige steder fra. De 14 nedslagspunkter skal have hvert sit tema, og det er tanken, at et nyt haveområde skal indvies hvert år,” fortæller Tine Hancock.

Projektleder Tine Hancock håber, at haveprojekterne kan løfte området og skabe en sammenhæng med byen. Foto: Louise Bendixen.​

​Samarbejde med den omgivende by

Eksempler på haver er en vand-have bag Badebygningen, en dyrkningshave i parken, en urtehave i parkeringshuset og en dyrehave nær Børnehuset Bakketoppen. Nogle af haverne skal vedligeholdes i samarbejde med den omgivende by.

”Vi påtænker blandt andet et samarbejde med Bakketoppen og Skolehaverne om dyrehaven og et samarbejde med naboerne til parkeringshuset om urtehaven. Vi har også været i dialog med WeShelter, der arbejder med inkluderende fællesskaber, om dyrkningshaven, der skal være et foregangseksempel på, hvordan heling og havearbejde kan gå hånd i hånd,” siger Tine Hancock og tilføjer:

”Jeg håber sådan, at det kan lykkes at rejse midler til haveprojekterne. De kan virkelig være med til at løfte området og skabe en sammenhæng med byen.”

Redaktør