Bispebjerg Hospital værner om kulturarven

​Mange af bygningerne på Bispebjerg Hospital er over 100 år gamle. Nu er en af Danmarks største fredede bygningsmasser blevet gennemregistreret for at undersøge bygningernes tilstand. Den grundige tilgang skal fremover være standard for tilstandsrapporter på hospitaler i hele Region Hovedstaden.​

Bispebjerg Hospitals 100 år gamle bygninger blevet gennemfotograferet til en ny tilstandsrapport. Foto: Byggeriets Billedbank​


Mindst 3600 billeder skulle der til for at indfange bygningsdetaljer på Bispebjerg Hospital. Mindre kunne ikke gøre det, da en af Danmarks største fredede bygningsmasser skulle kortlægges i forbindelse med en ny tilstandsrapport. Rapporten konkluderer, at det 100 år gamle hospital med de røde mursten overordnet set har modstået vind, sol, regn og dagligt slid flot. Men der er fremadrettet meget at tage fat på.

 

Over de kommende ca. 10 år skal Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bygges på Bispebjerg Bakke, og en del af projektet omfatter renovering af det eksisterende hospital, der blev fredet i 2010. Tilstandsrapporten giver et samlet billede af bygningernes stand både indvendigt og udvendigt og skal hjælpe byggeorganisationen og hospitalets driftsenhed med at prioritere indsatsen.

 

"Vi er i gang med at planlægge byggeriet af et stort nyt hospital ved siden af det eksisterende, men vi er samtidig meget opmærksomme på, at der skal tages nænsomt hånd om kulturarven på Bispebjerg," fortæller vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Claes Brylle Hallqvist.

Registrering ​​på tablets

For at kortlægge hospitalet, har byggeorganisationen taget moderne metoder i brug. Registranter har med små tablets taget over 3600 billeder af bygningsdetaljer og udearealer. Billederne er blevet lagt direkte ind i et digitalt arkiv, så det er nemt at danne sig et overblik over bygningernes tilstand. Tilgangen har været så forbilledlig, at den fremover skal benyttes ved alle tilstandsrapporter på Region Hovedstadens hospitaler.   

 

"Der er gået mange timer med at kortlægge hospitalet fra kælder til kvist, og vi står nu med et fuldstændigt billede af, hvor der skal sættes ind, for at hospitalet kan klare de næste 100 år i ligeså flot stil. Det er glædeligt, at regionen har valgt at gøre vores rapportering til foregangsmodel," siger Claes Brylle Hallqvist.

Lamper på tur til Nordjylland​​

"Vi har at gøre med en af de største fredede bygningsmasser i Danmark, og der er meget at tage fat på for at sikre det for eftertiden," siger Michael Schiller, som er driftsleder for bygninger hos FM-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Som ansvarlig for vedligeholdelsen af de gamle bygninger ved han, at det er en højt specialiseret opgave.

 

"Vi har en god dialog med Kulturstyrelsen for at kunne leve op til deres krav til istandsættelsen. Det skal nemlig være så tæt på det oprindelige som muligt, når vi renoverer. De gamle materialer er unikke og kræver ofte et særligt håndværk at reparere. Fx skal de flotte kobberlamper, der pynter på hospitalets hovedtrappe, snart en tur til Nordjylland, for at blive repareret hos en specialiseret gørtler," fortæller Michael Schiller.

 

De smukke kobberlamper, der pynter på hospitalets hovedtrappe, skal snart en tur til Nordjylland til reparation. Foto: Byggeriets Billedbank​

Havemurene smuldrer

Det gamle hospital er bygget i håndsorterede mursten og tegl, som efter et århundrede stadig er robuste og smukke. Men tilstandsrapporten viser, at især havemurene lider under vind og vejr. Mange steder er mørtlen mellem murstenene smuldret eller ætset væk, blandt andet på grund af vejsaltning og murbeplantning. Også vinduer, døre, karnapper og bindingsværk trænger til en kærlig hånd.​


Det omfangsrige vedligeholdelsesprojekt estimeres i rapporten til at koste 274 mio. kr. over en 10-årig periode. Dertil kommer ca. 40 mio. kr. til kloakudbedringer. Med det overblik hospitalet har fået over den samlede økonomi er det nu muligt at prioritere det vigtigst først og få knækket kurven på vedligeholdelsesefterslæbet. For at finansiere dele af vedligeholdelsen har hospitalet sat gang i en fundraising-proces, der skal skaffe fondsmidler til at tage vare på kulturarven på Bispebjerg.

​ 

Redaktør