Nyt kunstværk skal interagere med patienter

​Et nyt kunstværk til Bispebjerg Hospital retter sig mod fysio- og ergoterapien. En pavillon med marionetdukker i menneskestørrelse skal gøre brugerne bevidste om basale bevægelser, som alle tager for givet.

Marionetdukkepavillonen skal bygges af lærketræ og får to ophængte figurer, som man kan interagere med. Illustration: Hartmut Stockter.

En smuk pavillon vil rejse sig på græsplænen bag Badebygningen på Bispebjerg Hospital. Ned fra loftet hænger to figurer i menneskestørrelse, en voksen og et barn. Ved nærmere eftersyn er figurerne skaller, som man kan gå ind i med hænder, fødder og ansigt.

"Man kan stikke hænder og fødder ind i de hule dukker og løfte fødderne og bevæge armene. Det kommer til at føles sært, og min tanke er, at det skal give en bevidstgørelse af de basale bevægelser, som alle tager for givet, men som ikke er selvfølgelige for fysio- og ergoterapiens patienter," forklarer kunstneren Hartmut Stockter, der udfører værket, som skal være færdigt i foråret 2017.


Man kan gå ind i dukkernes hænder, fødder og ansigter og derved blive bevidst om basale kropsfunktioner. Illustration: Hartmut Stockter.

Oversete kropsfunktioner

For at hente inspiration til værket har Hartmut Stockter fulgt en fysioterapeut på sit arbejde på hospitalet.

"Jeg blev opmærksom på, at der er mange oversete kropsfunktioner. Samtidig var min egen mor alvorligt syg på det tidspunkt, og jeg mærkede, hvor svært det er at forstå, at et menneske pludselig ikke kan det samme som normalt. Derfor fik jeg idéen til marionetdukkepavillonen," siger Hartmut Stockter og fortsætter:

"Pavillonen skal på samme tid sætte fokus på kroppens funktioner og være et billede på at sætte sig i andres sted."

Hartmut Stockter har observeret en fysioterapeut i arbejde for at hente inspiration til værket "Marionetdukkepavillonen". Foto: Karen Grønkjær.

Tager udgangspunkt i kulturarv

Værket er ét af tre kunstværker kurateret af konsulentvirksomheden Umage i forlængelse af Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs kunststrategi. 

I løbet af 2016 og 2017 realiseres forskellige midlertidige, stedsspecifikke værker rundt omkring på hospitalets område som optakt til det store program for kunst, der skal være permanent integreret i det fremtidige byggeri. Tre kunstnere har fået til opgave at skabe værker, der tager udgangspunkt i Bispebjerg Hospitals værdifulde kulturarv. Kunstnerne har i samarbejde med Umage været i arkiverne og ladet sig inspirere af det historiske materiale.

"Vi har udpeget Hartmut Stockter til at skabe et værk til et specifikt sted og en specifik afdeling, nemlig haverne omkring Badebygningen og fysio- og ergoterapien på Bispebjerg Hospital. Værket forholder sig indholdsmæssigt både til Badebygningens klassiske arkitektur og til fysiologien som disciplin. Med projektet ønsker vi også at sætte fokus på den synergi mellem arkitektur, møbel og krop, som kendetegner arkitekten Martin Nyrops mesterværk, Bispebjerg Hospital," fortæller Lotte Boesen Toftgaard fra Umage.

"Jeg mærkede, hvor svært det er at forstå, at et menneske pludselig ikke kan det samme som normalt," fortæller kunstner Hartmut Stockter. Foto: Karen Grønkjær.

Kunst, der forholder sig til stedet

Pavillonen skal i sig selv være et lille stykke arkitektur, der skal mime den smukke badebygning. Den bliver udført i lærketræ med tagspåner på taget og får fine ornamenter, der skal være en reference til Badebygningen.

I Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs Kunststrategi er det en forudsætning, at al den nye kunst, som implementeres på Bispebjerg Hospital, forholder sig til stedets historie, funktion eller brugere. Strategien lægger op til både kunstværker i de nye bygninger og på det eksisterende hospitalsområde. Fælles for kunsten er, at den skal være stedsspecifik og i en vis udstrækning bygningsintegreret.

Redaktør