Nyt Hospital Bispebjerg: Større, bedre og hurtigere færdigt

​Et fleksibelt projekt og kreative hjerner har gjort det muligt at tilføje knap 7.000 kvadratmeter til Akuthuset i Nyt Hospital Bispebjerg. I stedet for at renovere gamle bygninger til ambulatorier tilføjes ca. 100 ambulatorie-rum i Akuthuset, og i samme hug skæres også ca. et år af byggetiden.

​Akuthuset udvides med ca. 7.000 kvadratmeter ved at bygge en ekstra etage på de fire sengetårne, der oprindeligt kun skulle have fire etager. (Det forreste t.v. og de tre t.h.) Illustration: KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark.

Det lyder som et Kinder-æg, der er for godt til at være sandt. Ikke desto mindre er det netop blevet godkendt af Regionsrådet i Region Hovedstaden, at Akuthuset på Nyt Hospital Bispebjerg bliver 100 ambulatorie-rum større end planlagt, og at det samlede byggeprojekt på Bispebjerg samtidig forventes færdigt ca. et år tidligere.

En ekstra etage på sengetårnene

”Det er nogle dygtige planlæggere, der har formået at tænke ud af boksen og spare regionen for både tid og penge med et bedre resultat til slut. Jeg glæder mig over, at ambulatorierne i Akuthuset vil give langt bedre patientforløb,” fastslår regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (A), formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Regionsrådspolitiker Lars Gaardhøj, der er formand for Bispebjerg-byggeriets politiske følgegruppe, roser planlæggerne for at spare regionen for både tid og penge med et bedre resultat til slut. Foto: Byggeriets Billedbank.

Det positive resultat opnår man ved at bygge en ekstra etage på fire af de seks sengetårne i Akuthuset. Derved bliver der plads til flere ambulatorier i fremtidens hospital, hvoraf mange ellers skulle placeres i de gamle pavilloner. Finansieringen opnås ved i første omgang at undlade at renovere pavillonerne. Men til gengæld vil Akuthuset kunne rumme alle sengene fra Frederiksberg Hospital to år tidligere end forventet. Dermed sparer hospitalets drift et ganske stort beløb. Frederiksberg Hospital vil fortsat have fuld ambulant funktion frem til udgangen af 2024, men sengene bliver samlet på Bispebjerg allerede i slutningen af 2021.

Et fleksibelt projekt

”Det er et helt unikt projekt, der kan det her,” forklarer vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som er ansvarlig for byggeriet af det store byggeprojekt til ca. 4 mia. kroner. Han fortsætter:

”Akuthuset er så fleksibelt, fordi vi har en base med de tunge funktioner, som er adskilt fra sengetårnene. Der er den samme logiske adgang til logistikken, lige meget hvor høje sengetårnene er. Samtidig er sengeafsnittene designet, så de også kan være velfungerende ambulatorier, kontorer og intensivafsnit. Vi kan altså let flytte rundt på etagerne i sengetårnene.”

Bedre patientforløb

En grund til ændringen er, at hospitalets behov for ambulatorier har ændret sig. Den ambulante aktivitet er steget med 16 pct. på to år, og 65 pct. af patienterne er i dag indlagt mindre end 24 timer.

”De kliniske fordele ved at have ambulatorierne i Akuthuset er enorme. Patientforløbene forbedres, fordi patienterne lettere selv kan bevæge sig mellem sengeafsnit og ambulatorier. Og for personalet er der bedre arbejdsgange, da man ofte arbejder både på sengeafsnit og ambulatorier og derfor sparer en masse tid,” siger Claes Brylle Hallqvist.

Den øgede ambulatorie-aktivitet betyder, at det ville blive meget dyrt at renovere pavillonerne, fordi der skulle indrettes mange flere rum end oprindeligt planlagt. Derfor er det på mange måder mere hensigtsmæssigt at bygge helt nye ambulatorier i Akuthuset.

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fortæller, at kliniske fordele ved at have ambulatorierne i Akuthuset er enorme. Foto: Byggeriets Billedbank.

Har optimeret tidligt i forløbet

I en tid hvor de fleste hospitalsbyggerier skærer ind til benet, kan det være en overraskende udmelding, at Akuthuset bygges større, men det kan lade sig gøre, fordi projektet på et tidligere tidspunkt er blevet optimeret, forklarer Claes Brylle Hallqvist:
”Allerede inden de første streger blev slået, havde vi skåret 14.000 kvadratmeter væk ved at forstå hospitalets processer og optimere dem. Det er langt dyrere at gøre på et senere tidspunkt, og det, vi tilføjer nu, er optimerede kvadratmetre. Vores udbudsstrategi med at få specialister på hvert delprojekt har også båret frugt, så vi har kunnet optimere hver en lille del.” 
Redaktør