Akuthuset på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg kommer til at ligge i den nordlige del af hospitalsområdet op mod Tuborgvej. Illustration KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark.

Et hospital til nye samarbejdsformer og behandling

​Akuthuset, fremtidens hospital på Bispebjerg, er ved at blive tegnet i detaljer. De nye rammer vil både give en bedre sammenhæng for patienterne og understøtte, at de kliniske specialer samarbejder bedre på tværs, forventer to ledende medarbejdere.

​​”Jeg er vildt imponeret af arkitekterne. De tegner, mens vi taler, for eksempel når vi fortæller om, hvordan patientkabinerne skal se ud. En af de andre radiografer sagde til mig ’man skal passe på, hvad man siger, for de udfører det med det samme’,” fortæller ledende radiograf Jan Bovin fra Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Han er brugerformand for Røntgengruppen, en af otte brugergrupper, der giver input til hospitalsplanlæggerne fra KHR arkitekter, WHR Architects Europe og Arup, som er i fuld gang med at udforme Akuthuset, der opføres fra 2018 til 2024 på Bispebjerg Hospitals område. Og brugerne har masser at skulle have sagt, tilføjer ledende overlæge Benn Duus fra Ortopædkirurgisk Afdeling, der er brugerformand for operationsgruppen:

”Brugerinddragelsen er meget omfattende og reel. Men udfordrende. Vi skal finde løsninger og træffe valg. Der kommer et punkt, hvor man ikke længere kan diskutere sig frem, men må beslutte, hvad man tror på, bliver det bedste for fremtidens patienter og personale.”

​Ledende overlæge Benn Duus (t.v.) og de øvrige klinikere røg fredspibe med arkitekterne ved opstarten af brugerinddragelsen for at forberede de sværdslag, der ville komme i processen. Foto Louise Bendixen.​

Pa​tientvenligt flow

Og det bedste for fremtidens patienter bliver en bedre sammenhæng i patientforløbet, er ingen af dem ikke i tvivl om. I Akuthuset vil Akutmodtagelsen ligge tæt på Røntgen, der igen ligger tæt på operationsgangen, og på den måde er hele hospitalet opbygget efter patientens rejse gennem systemet.

”I det her hospitalsprojekt er der en naturlig sammenhæng i forhold til patientens besøg på hospitalet, både for de indlagte og de ambulante patienter. I modsætning til forholdene i dag, hvor hospitalets spredte opbygning giver decideret usammenhæng,” siger Benn Duus.

Fysik avle​​r relationer

Samtidig bliver de kliniske specialer samlet i den nye Akutmodtagelse, så de enkelte speciallæger ikke skal vente på hinanden, men kan samarbejde om behandlingen af patienten. Og den fysiske nærhed kommer til at betyde meget for relationer og verdenssyn, mener både Benn Duus og Jan Bovin:

”I fremtiden bliver patienter ikke sendt til Røntgen, vi bliver en del af Akutmodtagelsen. På den måde bliver røntgenlæger og beskrivende radiografer en del af holdet omkring udredning af patienten. Det giver nogle helt nye muligheder for at diskutere løsninger, og dermed får patienten en bedre behandling,” siger Jan Bovin.

​En omfattende brugerinddragelse er i gang, for at arkitekterne kan få input fra de kommende brugere. Her er det Røntgengruppen og arkitekt Anthony Haas (t.h.) fra WHR Architects. Foto: Byggeriets Billedbank.​​

Fleksibilitet til​​ fremtiden

De to brugergruppeformænd udtrykker samtidig stor ærefrygt for arkitekterne bag projektet og deres evne til at udforme et hus, der passer til det, der skal udføres i det. For at kunne møde fremtidens krav lægger arkitekterne op til et fleksibelt hus, hvor eksempelvis konferencerum kan ændre størrelse, og sengestuer kan konverteres til ambulatorier.

”Vi planlægger til noget, der skal fungere om otte år, og vi ved ikke, hvordan verden ser ud til den tid. Der vil formentlig være færre indlagte patienter, men de vil være mere syge. Det, synes jeg, at rammerne understøtter med eksempelvis god arbejdsplads omkring sengene og kort afstand til toilettet,” forklarer Benn Duus og tilføjer:

”Jeg tror, det bliver et godt hospital både at være indlagt og at arbejde på. Der er gjort meget eksempelvis for at sikre dagslys overalt og for med skrå vinkler at skabe noget så dansk som en følelse af hygge. Det bliver sjovt at se, om det, vi har tænkt, også kommer til at fungere i praksis om otte år.”

Redaktør