Medarbejderne gør Ny Psykiatri skarpere

Skal pladsen bruges på skranker eller samtalerum? Brugerinddragelsen i Ny Psykiatri Bispebjerg er i fuldt sving, og sammen med arkitekterne skal medarbejderne finpudse projektet, prioritere pladsen og gøre rammerne mere hjemlige for patienterne.

"Dialogen med personalet er helt essentiel for at kunne skabe kvalificerede rammer om de fremtidige arbejdsgange," siger arkitekt Anders Christian Bregnballe fra Friis & Moltke, der her tegner og fortæller på brugerworkshoppen. Foto: Louise Bendixen.​


Arkitekttegningerne og tuscherne fylder bordet, og snakken bølger frem og tilbage. Hænder tegner cirkler og pile på papiret, og dilemmaer bliver ivrigt diskuteret. En gruppe medarbejdere fra psykiatrien er samlet til brugerinddragelsesmøde om det kommende Ny Psykiatri Bispebjerg. Sammen med arkitekterne og ingeniørerne skal medarbejderne gøre projektet endnu skarpere og sørge for, at fremtidige patienter får menneskelige og trygge rammer for deres indlæggelse, og at medarbejderne får en drømmearbejdsplads.

 
Dagens fokus er sengeafsnit, og seniorprojektleder Gert Bonde Harup fra Ny Psykiatri Bispebjerg indleder mødet med at kalde forsamlingen for ”modergruppen”. Det er nemlig i sengeafsnittene, at patienterne opholder sig mest, og det er jo dem, det drejer sig om.
 
”Lige nu handler det om at få projektet rystet på plads og få styr på de overordnede placeringer. Vi er altså endnu ikke der, hvor vi taler om materialer og farver på væggene,” forklarer han.
 

Brugernes input er essentiel

Arkitekt Anders Christian Bregnballe fra Friis & Moltke er med på dagens workshop, og han mener, at det er helt essentielt at inddrage brugerne for at kunne bygge noget, der rent faktisk fungerer i brug:
 
”Vi kunne godt ’bare’ tegne et hus og så sige til brugerne, at de selv må finde ud af at bruge det. Men det er helt afgørende at forstå arbejdsgangene, og hvad der rører sig i deres verden for at sikre, at huset kommer til at fungere. Igennem den fælles dialog og udvikling bliver medarbejderne samtidig også til advokater for projektet. De er jo en del af en større kulturforandring, og det gør organisationen mere beredt til at tage huset i brug.”  

Wellness og tomatplanter

Alle patienter får i de nye bygninger direkte adgang til indre gårdhaver, hvor man enten kan slappe af eller lave forskellige aktiviteter. Ergoterapeut Ruth Rutving arbejder til daglig i Psykiatrisk Akutmodtagelse på Gentofte Hospital samt på Rigshospitalet, og hun advokerer for, at en sansehave vil kunne danne en værdifuld ramme for forskellige terapeutiske tiltag som fx mindfulness.
 
”Jeg synes, det er genialt med gårdhaverne, og jeg kunne godt tænke mig, at patienterne fik lov til at dyrke fx tomatplanter i haverne. Det er så godt, at få fingrene i jorden, og det kunne fungere som en sansehave. Det er ren wellness for sindet,” siger hun på workshoppen. 


​Medarbejderne diskuterer ivrigt fordele og ulemper ved forskellige løsninger. Foto: Louise Bendixen.

Gode helende oplevelser

Anders Christian Bregnballe er også med på wellness-tanken som en tilgang til at give patienterne en bedre oplevelse i indlæggelsen:
 
”Jeg har arbejdet med mange psykiatri-projekter over hele landet, og især et terapirum i Aalborg gjorde indtryk på mig. En terapeut fortalte om en kvindelig patient, der havde haft et rigtig hårdt liv. Patienten kom i et kuglebad og fik lysterapi, og for første gang i sit liv oplevede hun, at verden ville hende det godt. Det er et rørende eksempel på, at man med indretning og rare omgivelser kan give patienterne nogle gode og helende oplevelser,” beretter han og påpeger, at
mange af de gode ideer kommer fra personalet, som ved, hvad der virker i praksis.
 
”Vi har hos Friis & Moltke netop fokus på at uddrage personalets mange erfaringer til at skabe kvalificerede løsninger til gavn for personale og patienter.”​


Sengeafsnittene i Ny Psykiatri Bispebjerg får direkte adgang til haverum, som blandt andet vil kunne bruges som sansehaver og aktivitetsgårde for patienterne. Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.​

Væk med skranken – ud til patienterne

En af de ting, der virker i praksis, er, at personalet er tæt på patienterne. Arkitekterne har i planerne indtegnet en personaleskranke, hvor patienterne kan henvende sig, hvis de har brug for hjælp. Den bliver dog hurtigt nedlagt på workshoppen, da der er enighed om, at det er vigtigere, at personalet er tilgængeligt og ude blandt patienterne. Og står flere samtalerum højt på ønskesedlen.
 
Anders Christian Bregnballe fortæller, at dialogen med brugerne indtil videre har resulteret i, at afdelingernes disponering har gennemgået markante forbedringer, der skaber optimale rammer for personalets arbejdsgange.
 
”Jeg har stor respekt for de medarbejdere, der på få timer skal sætte sig ind i et byggeprojekt og forstille sig arbejdsgange fem til ti år ud i fremtiden. Men sammen med brugerne udfordrer vi nutiden og former en løsning, der passer til fremtiden. Vi skaber faktisk en drøm sammen,” understreger han.
 
Redaktør