​Laboratorie- og Logistikbygningen står efter planen færdig i midten af 2018. Illustration: Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Alectia.

Hør om Laboratorie- og Logistikbyggeriet

​OBS! MØDET ER RYKKET TIL DEN 15. SEPTEMBER. Om ganske kort tid begynder det næste byggeri i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg: Ved siden af parkeringshuset skal opføres Laboratorie- og Logistikbygningen. På et infomøde den 18. august kl. 19 kan naboer og andre interesserede høre om byggeprocessen.

​Det er så småt begyndt at støje og banke lidt fra hullet, der i et års tid har ligget som en lidt mystisk nabo til det nye parkeringshus. Inden længe bliver rejst en teltlignende overdækning over udgravningen, og så kommer byggeriet til at foregå ude af syne i et års tid, til bygningen er lukket for vind og vejr. Byggeriet afsluttes i midten af 2018.

Men hvad kommer der til at ske under teltdugen, og hvordan bliver det at være nabo til sådan en konstruktion?

Overdækningen af byggepladsen bliver 30 meter høj og skal skærme byggeriet mod vind og vejr og mindske gener for naboerne. Illustration: Sitecover.

​​Kom til infomøde

På et infomøde torsdag den 18. august kl. 19-20.30 kan naboer og andre interesserede høre om byggeplanerne. Det bliver også muligt at snuse til andre dele af det store byggeprojekt, der omfatter både hospital, psykiatri og renovering.

Et emne, der interesserer en del naboer, er den kommende butik i parkeringshuset. Den kommer derfor også på dagsordenen, selvom om udbuddet fortsat er i gang, så det er ikke afklaret, hvilken detailhandelsbutik det bliver.

"Laboratorie- og Logistikbygningen bliver en nøglefunktion for det nye hospital og psykiatri. Her ankommer vareleverancer, hvorfra de fordeles rundt til hospitalets afdelinger. Her modtages og analyseres blodprøver. Og her samler vi forskning og ny viden med intentionen at skabe synergi for forskerne," fortæller seniorprojektleder Ronan O’ Reilly fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, som man kan møde den 18. august.

Seniorprojektleder Ronan O'Reily vil fortælle om planerne for byggeriet at Laboratorie- og Logistikbygningen. Arkivfoto: Byggeriets Billedbank.

​​Færdig i midten af 2018

Laboratorie- og Logistikbygningen skal opføres af entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S, og byggeriet varer knap to år.

Den nye bygning skal blandt andet rumme et fælles forskningsmiljø for mange af hospitalets forskningsaktiviteter i modsætning til i dag, hvor de ca. 15 afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der bedriver laboratorieforskning, sidder spredt i alle hjørner af de to matrikler.

Det bliver også her, Klinisk Biokemisk Afdeling vil holde til. Afdelingen leverer ca. 9 mio. blodprøvesvar årligt, både til hospitalet og til en stor del af de privatpraktiserende læger i København.

Redaktør