Film: Vi bygger i tørvejr

​Mange har bemærket en høj, teltlignende konstruktion over byggepladsen på Bispebjerg Hospital. Kom med helt tæt på i denne film, og hør, hvad den skal gøre godt for.

​I horisonten rejser spidserne af byggepladsoverdækning sig mod himlen. De ligner nærmest et cirkustelt, der har tabt sine farver, men trapezen er udskiftet med en kran og elefanterne med gravemaskine og betonblander. Den 33 meter høje overdækning skal beskytte byggeriet af Laboratorie- og Logistikbygningen mod vind og vejr og sikre kvaliteten i bygningen.

Kom med helt tæt på opførelsen af overdækningen, og hør entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg fortælle om, hvad overdækningen skal gøre for byggeriet:

 

Byggeprocessen – kort fortalt:

Der støbes fundamenter – sep.-dec. 2016
Der monteres betonelementer – fra dec. 2016
Der laves installationer – fra feb. 2017
Der monteres facade – fra feb. 2017
Bygningen indrettes – fra marts 2017
Overdækningen tages ned
aug./sep.2017
Bygningen tages i brug
forår/sommer 2018
 
På grund af overdækningen kan flere af processerne udføres parallelt, eksempelvis installationer og facade. Dermed bliver byggeperioden kortere.
 

En bygning til laboratorier og logistik

Den færdige bygning bliver arbejdsplads for ca. 250 medarbejdere. Den skal bl.a. huse hospitalets fælles forskningsfaciliteter og Klinisk Biokemisk Afdeling, som leverer ca. 9 mio. blodprøvesvar årligt.
Det bliver også her, hospitalet modtager varer fra ca. 20 lastbiler dagligt, som fordeles via tunnelsystemet ud til hospitalets afdelinger.

Redaktør