Film: Se byggepladsen blive overdækket på 1 minut

​Mange har bemærket en høj, teltlignende konstruktion over byggepladsen på Bispebjerg Hospital. Vi har kogt opsætningen af byggepladsoverdækningen ned til 1 minuts film.

Er det et meget stort festtelt eller en lidt alternativ kontorbygning? Ingen af delene. Den 33 meter høje overdækning skal beskytte byggeriet af Laboratorie- og Logistikbygningen mod vind og vejr og sikre kvaliteten i bygningen.

Nu kan du på ét minut opleve opførelsen af overdækningen, der skal dække byggepladsen, indtil bygningen er helt lukket. På grund af overdækningen kan flere af processerne i byggeriet udføres parallelt, eksempelvis installationer og facade. Dermed bliver byggeperioden kortere.

I øjeblikket støbes fundamenter og vægge. Montage af betonelementer er begyndt. Overdækningen tages ned i august eller september 2017, og den færdige bygning tages i brug i foråret eller sommeren 2018.

Timelapse: www.nerdproductions.dk.

En bygning til laboratorier og logistik

Den færdige bygning bliver arbejdsplads for ca. 250 medarbejdere. Den skal bl.a. huse hospitalets fælles forskningsfaciliteter og Klinisk Biokemisk Afdeling, som leverer ca. 9 mio. blodprøvesvar årligt.
Det bliver også her, hospitalet modtager varer fra ca. 20 lastbiler dagligt, som fordeles via tunnelsystemet ud til hospitalets afdelinger.
Redaktør