Fem bydende kæmper om at bygge Laboratorie- og Logistikbygningen

​Blandt 10 stærke virksomheder eller teams er fem valgt ud til at byde på hovedentreprisen for Laboratorie- og Logistikbygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Hvem, der skal opføre bygningen, bliver besluttet inden sommerferien, og byggeriet begynder i august 2016.

​Nu er fem aspiranter igen blevet udvalgt til at give et bud på opgaven at bygge Laboratorie- og Logistikbygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det lykkedes ikke at finde en vinder, første gang hovedentreprisen blev udbudt. Men denne gang er opgaven budt ud efter den nye Udbudslov, hvilket betyder, at de bydende i langt større udstrækning kender opgaven, som de byder på, når se søger om prækvalifikation.

Laboratorie- og Logistikbygningen er udformet af Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og Alectia. Fem hold er prækvalificeret til at opføre bygningen. Illustration: Mikkelsen Arkitekter.​

​​"Vi har en klar forventning om, at vi modtager gode tilbud fra alle holdene denne gang," siger seniorprojektleder Ronan O' Reilly fra Nyt Hospital Bispebjerg med henvisning til, at projektet kun modtog to bud, hvoraf kun det ene var gyldigt, da opgaven blev udbudt for et halvt år siden.

"Vi har været i dialog med markedet og har præciseret alt, hvad der kunne give anledning til usikkerhed hos dem. Vi har desuden lavet nogle besparelser i projektet, så vi forventer at få nogle priser, der passer til budgettet," tilføjer han.

​Fem velkvalificerede er valgt

Bygningen skal opføres lige syd for det nye parkeringshus nær Tuborgvej og tæt på Bispebjerg Hospitals fredede bygninger. Det er en bygning fuld af udfordringer, idet den både skal indeholde laboratorier, der bl.a. årligt skal levere 9 mio. analysesvar på blodprøver, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles forskningsfaciliteter for hospital og psykiatri.

"Det er en krævende bygning at opføre, og vi har derfor set meget på de bydendes referencer fra lignende byggerier. Det har været et svært valg, som betyder, at vi også har måttet fravælge meget velkvalificerede bydende," siger Ronan O' Reilly.​

De fem udvalgte er:

  • B. Nygaard Sørensen A/S
  • BAM Danmark A/S
  • MT Højgaard A/S
  • NCC Construction Danmarks A/S
  • Per Aarsleff A/S

De fem hold skal konkurrere på pris, metode og holdenes persongallerier. Vinderen af opgaven bliver valgt inden sommerferien.

​10.000 kvm. klar midt i 2018

Entreprisesummen er på ca. 200 mio. kr. og dækker opførelsen af Laboratorie- og Logistikbygningen på ca. 10.000 kvm. Den skal bygges fra slutningen af august 2016 og forventes klar til brug i midten af 2018.

Der er gravet ud til kælder på byggegrunden, så den er klar til byggestart i slutningen af august 2016. Foto: Byggeriets Billedbank.​

​Inden byggestart er der på byggegrunden gravet ud til kælder, og der bliver fra juli måned rejst et 30 meter højt telt, som bygningen skal opføres under. Teltet fjerner de såkaldte "vejrligsdage", hvor byggeriet står stille pga. vejret, og så sikrer det, at bygningen er tør, og materialerne ikke bliver udsat for fugt.

​"Vi er også glade for, at vi kan skåne naboerne for støv og lys fra projektører. Kranen bliver monteret under taget på teltet, så der bliver ingen støjende tårnkran," fortæller Ronan O' Reilly.

Redaktør