Bispebjerg Hospital sætter butik til salg

​Byggeretten til en dagligvarebutik i parkeringshuset på Bispebjerg Hospital er nu i udbud. Det betyder, at man kan købe arealet på ca. 1.000 kvadratmeter og så etablere dagligvarebutik. Køberen forventes at være fundet i september, hvorefter byggeriet forventes at begynde i foråret 2017.

Den nye detailbutik kommer til at ligge i stueetagen ud mod Tuborgvej og Charlotte Muncks Vej. Foto: Colliers.

​Så er det nu, du skal give et bud, hvis du er interesseret i at etablere et supermarked i stueetagen på parkeringshuset på Bispebjerg Hospital. Den såkaldte byggeret er i offentligt udbud frem til 2. september 2016.

"En butik vil være en fordel for både patienter, pårørende, personale og naboer til hospitalet. Lokalplanen for Bispebjerg Hospital åbner mulighed for at etablere en dagligvarebutik på området for i højere grad at integrere hospitalet med den omgivende by," fortæller projektleder Tine Hancock fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og tilføjer, at der allerede er kommet flere henvendelser fra dagligvarebranchen om muligheden for at etablere en butik i parkeringshuset, som blev indviet i november 2015.

"Vi tror, at den nye butik vil blive et godt tilbud til området og bidrage til at sikre et aktivt lokalmiljø omkring hospitalet. Ved at skabe mere liv i området, bliver det også et mere trygt sted at færdes for alle," supplerer hun.

Parkeringshuset på Bispebjerg Hospital har plads til ca. 600 biler. Et areal svarende til 40 pladser i stueetagen bliver sat til salg med det formål at etablere detailhandel. Foto: Dragør Luftfoto.​​

​40 p-pladser genetableres senere

Supermarkedet kommer til at ligge i den del af p-huset, der vender mod Charlotte Muncks Vej, og vil få indgang fra Tuborgvej. Det kommer til at fylde 40 p-pladser, som planlægges genetableret tættere på indgangene til det nye hospital og psykiatri.

Når udbuddet udløber i starten af september, vil der blive valgt en køber ud fra den højeste pris. Region Hovedstaden forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud.

"Parkeringshusets kapacitet på 600 pladser er dimensioneret efter behovet, når det nye hospital og psykiatri står færdigt i 2024. Derfor vurderer vi, at vi godt kan undvære 40 pladser i en årrække, indtil de bliver genetableret tættere på indgangene til hospitalet og psykiatrien," forklarer entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Hensyn til naboer

Der har allerede været en indledende dialog med de nærmeste naboer til parkeringshuset, og deres forbehold over for en kommende butik er arbejdet ind i udbudsmaterialet. Der er blandt andet krav om, at butikkens facader skal indgå på passende vis i parkeringshusets arkitektur, og de skal godkendes af hospitalets administration ved ombygninger eller videresalg.

"Vi vurderer, at det er minimalt, hvad man som nabo vil mærke til butikken. Der er masser af parkeringspladser i parkeringshuset, og der vil blive etableret cykelparkering i sammenhæng med butikken. Antallet af vareleverancer til butikken vil være begrænset i forhold til, hvad hospitalet ellers modtager af leverancer," siger Tine Hancock og tilføjer:

"Jeg tror, det bliver et plus for området at få flere indkøbsmuligheder. Og for personale, patienter og pårørende på hospitalet vil det være en stor lettelse i hverdagen at kunne tage dagligvarer med sig, når de alligevel holder i parkeringshuset."

Tidsp​la​n:

  • ​Byggeretten i parkeringshuset udbydes frem til 2. september 2016.
  • Der forventes at indgå aftale om salg i september 2016.
  • Butikken forventes at åbne i starten af 2018.


Redaktør