Akuthus-projektet i mediemodvind

​​​Jyllands-Posten har i den forgangne uge bragt en række kritiske artikler om Akuthus-konkurrencen i Nyt Hospital Bispebjerg.  Direktionen står fortsat fast på, at den rette vinder er valgt, og at der er stor tillid til projektledelsen.

​​​​​Den forgangne uge har budt på en del kritik af afgørelsen på Akuthus-konkurrencen. Med overskrifter som "Aftalt spil på Bispebjerg?" og "Bispebjerg Hospital beskyldt for fusk med milliardbyggeri" har Jyllands-Posten sat spørgsmålstegn ved, om der har været rent trav i anden fase af konkurrencen og har mistænkeliggjort navngivne medarbejdere i projektet.


I korte træk handler det om, at der i forhandlingsfasen har været intern uenighed mellem byggeorganisationen og bygherrerådgiver på den ene side og underrådgivere på den anden om, hvem der var den rette vinder af Akuthus-konkurrencen. På den baggrund har de fravalgte hold, med henholdsvis C.F. Møller og COWI i spidsen, rejst en klage i Klagenævnet for Udbud vedrørende manglende ligebehandling og gennemsigtighed i bedømmelsen. Jyllands-Posten har søgt aktindsigt i disse klagesager samt i en stor mængde dokumenter og mail-korrespondancer, der vedrører bedømmelsen.

Læs mere her.​

Stor faglig uenighed

C.F. Møllers projekt blev i starten af bedømmelsesfasen vurderet meget positivt, men undervejs fandt byggeorganisationen ud af, at der var nogle alvorlige fejl i forslaget, som gjorde, at det måtte revurderes. Claes Brylle Hallqvist fortæller:

- Der er forhold, som vi først opdagede meget sent i konkurrenceprocessen, fordi illustrationerne er udformet på en måde, der fx får gangene til at se bredere ud, end de i virkeligheden er. I praksis kan en patient med hjælper og en seng ikke passere hinanden på gangen, hvilket vil være et meget stort funktionelt problem på et hospital. 


For smalle gange: Til venstre C.F.Møllers visualisering. Til højre byggeorganisationens illustration, der viser, at to standardsenge ikke kan passere hinanden på sengeafsnittene.


Også oversigtsforholdene for personalet på sengeafsnittene var problematiske. Ved at lægge de tekniske tegninger oven på arkitekttegningerne kunne byggeorganisationen fx påvise, at der ville være branddøre midt igennem tilsyneladende åbne sygeplejerske-stationer, og at der ville gå bærende søjler ned midt i gangarealer i Akutmodtagelsen.

Ingen af disse og andre problematiske forhold blev af underrådgivere vurderet som negative.

Bedre orientering af politikere

Projektets politiske følgegruppe har i løbet af ugen været ude med kritik af, at de ikke er blevet orienteret om de interne uoverensstemmelser undervejs. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, beklager, at der ikke er gjort mere for at orientere dem:

- Vi skulle have informeret vores følgegruppe om, at der i processen havde været en uoverensstemmelse mellem underrådgivere og hovedrådgiver på den ene side og mellem underrådgiver og vores byggeorganisation som bygherre på den anden side. Det har jeg beklaget over for regionen, men det har bestemt ikke været et forsøg på at holde informationer skjult for nogen, snarere en vurdering af, at uoverensstemmelserne ikke var så omfattende, som de har vist sig at være.

Processen kunne være håndteret bedre

Byggeorganisationen bliver i klagesagerne kritiseret for ikke at tage referater til forhandlingsmøderne. På konkurrencesekretærens anbefaling blev der i stedet for referater udsendt rettelsesblade med spørgsmål og svar til alle de bydende efter hvert forhandlingsmøde. Den praksis var der på daværende tidspunkt ingen indvendinger imod fra de konkurrerende hold. 

Et andet kritikpunkt går på, at kammeradvokaten ikke var med på forhandlingsmøderne, til trods for at han var en del af forhandlingsgruppen. Han fulgte dog processen meget tæt under hele forløbet. 

- Det er meget ærgerligt, at det nu bliver fremstillet som om, vi ikke har haft gennemsigtighed i processen, for det mener vi i høj grad, at der har været, siger Janne Elsborg og udtrykker samtidig stor tiltro til projektledelsen, som er anført af vicedirektør Claes Brylle Hallqvist: 

- Det er meget kompetente folk, der står for at opføre det nye Akuthus, og der bliver stillet høje krav til vores rådgivere. Nogle gange kan tonen godt blive hård på grund af den store dedikation og faglighed, men jeg har fuld tillid til, at mine medarbejdere kan løfte opgaven på en ordentlig måde, understreger hun.


- Det er meget ærgerligt, at det nu bliver fremstillet som om, vi ikke har haft gennemsigtighed i processen, for det mener vi i høj grad, at der har været, siger hospitalsdirektør Janne Elsborg. ​

Det bedste projekt for klinikken

Janne Elsborg understreger, at valget af KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark som vindere, er den helt rigtige beslutning:

 - Jeg mener helt klart, at vi står med den rette vinder af konkurrencen. Det bakkes også op af kammeradvokaten og vores hovedrådgiver. Projektet har så mange åbenlyse kvaliteter og er med sine stærke sammenhænge, fleksible sengeafsnit og gode oversigtsforhold klart det bedste for klinikken, mener hun. 

 Hospitalsdirektøren har det fint med, at der i Klagenævnet for Udbud kommer en uvildig gennemgang af processen omkring konkurrencen:

 - Hvis det viser sig, at vi har lavet en fejl i processen, så må vi beklage den. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi endte med den rette vinder, slutter hun.​​

Sagen kort:​

Arkitektfirmaet C.F. Møller har rejst en klage i Klagenævnet for Udbud over, at de ikke vandt A​​​​kuthus-konkurrencen i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Denne klagesag har Jyllands-Posten søgt aktindsigt i. 

Klagen handler primært om ligebehandling og gennemsigtighed i bedømmelsen. C.F. Møller mener, at der i byggeorganisationen har været særlige præferencer for at vælge KHR, WHR og Arup som vinder. Desuden går klagen på, at der i bedømmelsen er lagt for stor vægt på nogle punkter, som de ikke mener, har været særligt fremhævet under evalueringsmøderne. Uenighederne handler især om lokalplanen, om brandforhold og om funktionaliteter i projektet.

Siden C.F. Møllers klage har byggeprojektet i slutningen af januar 2016 modtaget endnu en klagesag fra det andet konkurrerende hold med COWI i spidsen.​​
Redaktør