​Illustrationer fra konkurrencen: C.F. Møller (tv), COWI (i midten), KHR (th)

Ensidig kritik af Akuthus-konkurrencen i Jyllands-Posten

​I flere artikler i denne weekend har Jyllands-Posten anfægtet valget af KHR, WHR og Arup som vindere af Akuthus-konkurrencen i Nyt Hospital Bispebjerg. Direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg hospital står fast på, at den rette vinder er valgt.

Med mange påstande og citater fra e-mails rejser Jyllands-Posten tvivl, om der har været urent trav i afgørelsen af konkurrencen om Akuthuset, en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Jyllands-Posten har søgt aktindsigt i en igangværende klagesag i Klagenævnet for Udbud rejst af arkitektfirmaet C.F. Møller, da firmaet ikke vandt konkurrencen.


Klagen handler primært om ligebehandling og gennemsigtighed i bedømmelsen. C.F. Møller mener, at der i byggeorganisationen har været særlige præferencer for at vælge KHR, WHR og Arup som vinder. Desuden går klagen på, at der i bedømmelsen er lagt for stor vægt på nogle punkter, som de ikke mener, har været særligt fremhævet under evalueringsmøderne. Uenighederne handler især om lokalplanen, om brandforhold og om funktionaliteter i projektet.​​

Uenigheder i bedømmelsen

Artiklerne i Jyllands-Posten fokuserer på, at der har været store uenigheder mellem underrådgiverne, der var med i bedømmelsen af konkurrencen, og byggeorganisationen på Bispebjerg og dennes hovedrådgiver, Drees & Sommer.

"Jyllands-Posten problematiserer, at vi var fagligt uenige med vores rådgivere, og det var vi også. Men jeg synes, det er en meget ensidig fremstilling. JP gør sig ikke den ulejlighed at undersøge, om der var urent trav eller en særlig præference for C.F. Møller-projektet hos nogle af de andre medvirkende i evalueringen. Vi ved fx, at dele af evalueringsrapporten er blevet lækket til C.F. Møller inden resultatet blev offentliggjort, da deres advokat kontaktede os om dette," fortæller vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der er overordnet ansvarlig for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.


"Det vigtige for os har været at få det bedste projekt for Bispebjerg, og det mener jeg, at vi har fået. Vinderprojektet holder sig loyalt til lokalplanen og har meget fine arkitektoniske referencer til de fredede bygninger og til Nordvest-kvarteret.  Det har enestående indvendige sammenhænge mellem funktioner og har en indbygget robusthed, som de to andre projekter i konkurrencen ikke i samme grad kunne matche," supplerer hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Store funktionelle problemer

Det er helt korrekt, at der var store uenigheder i bedømmelsen af projekterne. Claes Brylle Hallqvist oplevede det som et frustrerende forløb, hvor rådgiverne ofte ikke gjorde deres arbejde godt nok.​

"Der er forhold, som vi først opdagede meget sent i konkurrenceprocessen, fordi C.F. Møllers illustrationer er udformet på en måde, der fx får gangene til at se bredere ud, end de i virkeligheden er. Det opdagede jeg ved at måle efter på tegningerne - og ikke vores rådgivere. I praksis kan en patient med hjælper og en seng ikke passere hinanden på gangen, hvilket vil være et meget stort funktionelt problem på et hospital. Modsat mente rådgiverne ikke det var et problem", påpeger Claes Brylle Hallqvist og fortsætter:


"Jeg tror, at mange forelskede sig i æstetikken ved C.F. Møllers projekt. Jeg synes også, at det er et rigtig fint projekt set udefra. Jeg har bare ikke nogen lokalplan, jeg kan bygge det efter, og jeg kan ikke drive et effektivt hospital i det. Der er dårlige oversigtsforhold, lange gå-afstande og for smalle gange. Tegningerne er flotte, men de viser ikke sandheden."​

Risikabelt at overtræde lokalplanen

Claes Brylle Hallqvist oplever også, at underrådgiverne ikke tog alvorligt nok, hvor stor betydning overskridelserne af lokalplanen har. De mente, at C.F. Møller-projektet blot ville kunne få dispensation for at overtræde lokalplanen, og at det derfor ikke skulle trække ned i evalueringen. I Jyllands-Posten er stadsarkitekt Tina Saaby citeret for, at alle tre projekter ville kræve dispensation, men faktum er, at C.F. Møllers projekt i fase 2 havde bevæget sig længere væk fra lokalplanen, hvorimod KHR-projektet var meget tæt på lokalplanen. Tina Saaby udtaler sig i citatet kun i forhold til bedømmelsen af fase 1.

"Det er en ret stor tilpasning af C.F. Møller-projektet, der skal til. Københavns Kommune har netop givet afslag på langt mindre dispensationer til et byggeri på Carlsberg-grunden. Hvis vi ikke kunne få dispensation, ville vi stå med et projekt, der ikke kunne bygges. Det er ganske enkelt for stor en risiko for os som offentlig bygherre at løbe," siger Claes Brylle Hallqvist.

Janne Elsborg tilføjer:

"Det har selvfølgelig været meget vigtigt for os at behandle alle tre projekter lige i forhold til lokalplanspørgsmålet. Hvis vi valgte et projekt, der ikke overholdt lokalplanen, ville de to andre deltagere i konkurrencen, der i langt større grad overholder lokalplanen, berettiget kunne klage over, at de ikke var blevet ligebehandlet."​

Ser frem til uvildig gennemgang

Klagenævnet for Udbud har behandlet første del af C.F. Møllers klage, som gik på, at hele konkurrencen burde gå om. Det har Klagenævnet afvist. Nu ser Janne Elsborg frem til at få en uvildig gennemgang af processen omkring konkurrencen:

"Hvis det viser sig, at vi har lavet en fejl i processen, så må vi beklage den. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi endte med den rette vinder. Vi mener, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at behandle forslagene lige og har lavet en gennemsigtig proces. C.F. Møller har taget en chance ved at udvikle et projekt, der ikke følger lokalplanen. Vi har valgt et projekt, der både er meget tæt på lokalplanen og giver os nogle fantastiske rammer at drive hospital i," siger hun.

Redaktør