Her er fremtidens menneskelige hospital på Bispebjerg

​Vinderen af projektkonkurrencen om Akuthuset på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er et konsortium af KHR Architecture, WHR Architects Europe og Arup. Projektet kommer til at sætte nye standarder for, hvordan patienterne behandles og for personalets arbejdsvilkår.​

​Endelig udløses spændingen. Vinderen af projektkonkurrencen om fremtidens hospital på Bispebjerg er et team med KHR Architecture, WHR Architects og Arup i spidsen.

Vinderprojektet består af seks længebygninger med en sammenhængende base, som fortsætter det fredede Bispebjerg Hospitals struktur af enkeltstående bygninger op mod Tuborgvej. Facaderne, som har klare referencer til de fine murstensbyggerier i Nordvest-kvarteret, er i gule teglsten, med et mønster af røde mursten som bliver lysere mod toppen af bygningerne. Men det helt unikke ved projektet er de indvendige funktionaliteter.

Vinderprojektet har klare referencer til Københavns Nordvest-kvarter og spiller fint sammen med de fredede bygninger. Illustration: KHR, WHR og Arup.

​Bygger for mennesker

”Det nye Akuthus definerer sig selv ved at være bygget for patienterne. Kloge løsninger og små detaljer gør, at det ganske enkelt bliver nemmere at være patient i de nye bygninger. Når vi investerer mange penge i nye bygninger, så er det vigtigt at huske, at vi bygger for mennesker,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A).

Vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Claes Brylle Hallqvist, der er overordnet ansvarlig for det store byggeprojekt, uddyber:
”Indretningen af sengeafsnittene er helt nytænkende. Blandt andet er sengestuerne indrettet, så patienterne lettere selv kan komme ud på badeværelset, så vi mindsker risikoen for faldulykker og de hurtigere bliver selvhjulpne. Det vil gøre en kæmpe forskel for patienterne.” 

​Bedre vilkår for personalet

Også personalet får bedre arbejdsvilkår i det nye hospital, supplerer hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Janne Elsborg:

”Fra personalets arbejdsplads centralt i sengeafsnittet, kan personalet overskue 90 pct. af afsnittet pga. vinklingen af gangene. Og indretningen af sengestuen gør, at personalet let kan kigge ind og få øjenkontakt med patienten uden at skulle gå helt ind. Det vil øge trygheden for patienterne og lette medarbejdernes arbejde.”

​​​​Integrerer byen med hospitalet

Akuthuset er med et budget på 1,6 mia. kroner det største delprojekt i Nyt Hospital Bispebjerg og kommer til at udgøre hjertet i byggeprojektet. Akuthuset omfatter blandt andet akutmodtagelsen, røntgen, operationsgang, ca. 600 sengestuer og selve ankomsten til hospitalet. Det er et stort byggeri på 66.000 kvm., men det bliver gjort mere menneskeligt ved hjælp af mange nicher og fint bearbejdede facader.

”En af de politiske visioner har været at invitere den omgivende by ind på hospitalsområdet. Det bliver realiseret ved, at det nye hospital får en gennemgående, offentlig taghave, som forbinder ankomstpladsen på langs gennem Akuthuset til den nordlige park mod Tuborgvej. Vi har mange hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden, men jeg synes det er spændende her at opleve samspillet med de fredede bygninger, som giver patienten en særlig oplevelse af helende arkitektur,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

​​Internationalt team med stor erfaring

Det er kendetegnende for vinder-teamet, at det kommer med en bred erfaring fra hospitalsbyggerier i både Danmark og udlandet.

”Både konsortiet og underrådgiverne har nogle virkeligt stærke danske og internationale profiler, som vi glæder os til at arbejde sammen med. Jeg forventer, at vi sammen kan udvikle et fantastisk hospital og skyde nogle genveje ved at lære af erfaringerne fra andre hospitalsbyggerier,” siger Claes Brylle Hallqvist og tilføjer:

”Første skridt bliver at gennemgå projektet med hele teamet og rette op på nogle forhold, der naturligt har ændret sig i løbet af den halvandet år lange konkurrenceperiode. For eksempel medfører travlheden på Akuttelefonen nogle justeringer i Akutmodtagelsen. Og så skal vi have en masse brugere på banen til fx indretning af rum. Jeg glæder mig til, at vi endelig kan blive mere konkrete.”

Redaktør