Statens Kunstfond støtter Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Statens Kunstfond bevilger 200.000 kroner til at nedsætte et kunstudvalg i forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. To billedkunstnere og to arkitekter er udpeget til kunstudvalget, som bliver startskuddet på at realisere hospitalets kunststrategi.
Et kunstbibliotek hvor patienter eller personale selv kan vælge, hvilke billeder de vil se på. Kunst som lægger op til aktivitet og bevægelse. Eller et kunstværk der viser et samlet overblik over hospitalets spændende historie. Det er blot nogle af de kunstprojekter, der kan blive virkelighed på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Statens Kunstfond har bevilget 200.000 kroner til at nedsætte et kunstudvalg, der skal sikre, at hospitalets kunststrategi bliver til virkelighed.

Kunstudvalget er sammensat, så det repræsenterer de parter, der skal spille sammen om at skabe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Udvalget består af formanden for kunstforeningen på Bispebjerg Hospital, medlemmer af byggeorganisationen, der repræsenterer både hospital og psykiatri, samt fire udpegede kunstnere: to billedkunstnere og to arkitekter.

Udvalget skal udpege kunstnere og arkitekter som kandidater til projektkonkurrencerne om at skabe kunstværker til det nye hospital. Det særlige er, at kunstnerne bliver tænkt ind i projektet så tidligt, at de kan samarbejde med arkitekterne, der udformer hospital og psykiatri, i stedet for at komme på som et appendiks til sidst.

"De udvalgte kunstnere vil sammen med arkitekterne i byggeriet sikre, at værket spiller sammen med omgivelserne. For eksempel vil arbejdet med det kunstværk, der skal placeres i den nye ankomsthal, forløbe parallelt og i samarbejde med byggeriet af selve ankomsthallen," forklarer Tina Østergård Simonsen, som er projektleder hos Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og en del af kunstudvalget.

Fr​a kunststrategi til kunstværk

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i samarbejde med kunst-konsulentvirksomheden Umage udarbejdet en kunststrategi for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Målet med kunststrategien er at bevare hospitalets historiske kulturarv, fortsætte de oprindelige tanker om helende arkitektur og videreføre en kreativ modvægt til det sterile udtryk, hospitaler ofte har. Tina Østergård Simonsen fortæller, hvordan kunstværkerne bliver en del af det store byggeri:

"For at bygningsintegrere de enkelte kunstprojekter, bliver de fordelt ud over hele byggeperioden og skabt i samspil med de omgivelser, de skal være en del af. I den første fase, der løber fra 2014 til 2017, skal der udføres ti kunstprojekter til de indendørs arealer på hospitalsområdet."

Strategien er konkretiseret i en handlingsplan for den første række af kunstprojekter. Indtil hospitalet står færdigt i 2025, skal der gennemføres en række bygningsintegrerede kunstprojekter. Perioden er inddelt i faser, og hver fase indeholder en række kunstprojekter, der passer til byggeriets faser.

Mere end kunst

Omgivelsernes effekt på krop og sjæl har været et gennemgående element for hospitalet helt fra begyndelsen. De fredede bygninger er udsmykket med fine, finurlige detaljer, og områdets grønne udendørsarealer er anlagt for at give patienter let adgang til frisk luft og solens stråler. De oprindelige tanker føres med videre i det nye byggeri, så rammer, indretning og udsmykning tager udgangspunkt i de mennesker, der bruger bygningerne.

"Kunst har en positiv indvirkning på humør og velvære, og kunststrategien skal sikre behagelige forhold for både hospitalets medarbejdere, patienter og pårørende," understreger Tina Østergård Simonsen.

Et af de første kunstprojekter, der skal gennemføres, bliver et researchbaseret værk, som samler op på de kunstværker, der er blevet skabt gennem hospitalets historie. Værket bliver en slags formidlingsprojekt, der skal fungere som historisk overblik, inspiration og fælles udgangspunkt for de efterfølgende kunstprojekter.
Redaktør