På vej mod en strategi for hospitalets kunst

I forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal én procent af byggesummen bruges på kunst. Derfor udarbejdes en strategi for, hvordan kunsten bedst kan tænkes ind i det nye byggeri. Den 12. september gav udvalgte medarbejdere deres input til strategien.

"I fremtidens hospital og psykiatri ønsker vi ikke at bygge nogle fine vægge, slå søm i og hænge et billede op. Vi vil, at byggeriet og kunsten ikke skilles ad."

Sådan siger projektleder Tine Hancock fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg om baggrunden for, at der er ved at blive udarbejdet en strategi for kunst i det store byggeprojekt.


Tine Hancock fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er projektleder for udarbejdelse af kunststrategien (foto: Karen Grønkjær).

Til den opgave er tilknyttet to kunstkonsulenter fra firmaet Umage. De arbejder i øjeblikket på strategien, som skal være færdig i november 2013. Mange mennesker har holdninger til kunsten på Bispebjerg Hospital, og derfor blev 12. september afholdt en høring for repræsentativt udvalgte medarbejdere fra både hospital og psykiatri.

Vigtig kulturarv

"Vi går til opgaven med en vis ydmyghed, for hospitalet er et vigtigt stykke kulturarv med en unik historie. Nyrops projekt var fra starten visionært med kunst integreret overalt, såsom fine detaljer i murværket og fresker på væggene. Og det er denne integrerede kunst, vi gerne vil tage med videre," forklarer kunstkonsulent Line Kjær fra Umage.

Med til høringen var bl.a. overlæge Peter Gulstad Skanning fra Giftlinjen, der også har en fortid som arkitektstuderende.

Kunstkonsulent Line Kjær.

"Overordnet kan man sige, at jo nyere byggeriet er her på hospitalsområdet, jo grimmere og ringere er det. Derfor er det utroligt vigtigt at få kunsten integreret i det kommende byggeri inde og ude, så vi får videreført arven fra Nyrop," siger han.

Monumenter på området

Kunststrategien sætter fokus på såkaldt stedsspecifik kunst. Det vil sige unikke kunstværker, der er skabt til konteksten og forholder sig til stedets funktioner og brugere. Arkitektur, kunst og landskab skal sammentænkes i en helhed, og de involverede kunstnere og arkitekter skal arbejde tæt sammen om nye måder at skabe bygningsintegreret kunst på.

"Den bygningsintegrerede kunst findes allerede i dag i Nyrops bygninger med mange fine detaljer. I det nye byggeri bliver det også integreret kunst, så kunsten både bygger bro mellem gammelt og nyt og tilfører bygningerne et 'ekstra' element, som fremhæver det menneskelige," siger Tine Hancock.

Peter Gulstad Skanning påpeger, at når ankomsten bliver midt på hospitalsområdet er det vigtigt, at kunsten kan hjælpe med at vise vej gennem 'skoven'.

Og det er netop tanken, at store monumentale kunstværker kan hjælpe med orienteringen på området. Ligesom kunsten i landskabet har potentiale for at skabe helheder og forbinde bygninger.

Penge øremærket til kunst

At kunsten skal prioriteres og skal være en del af byggeprojektet er besluttet fra politisk hold. Ca. én procent af byggesummen er øremærket til kunst. Det vil for psykiatriens vedkommende sige 10 mio. kr. og for hospitalets vedkommende 29 mio. kr.

Når kunststrategien er færdig udarbejdes en konkret handleplan for delprojekter fra strategien, som der skal satses på. I den forbindelse bliver nedsat et kunstudvalg med medarbejderrepræsentanter samt kunstnere, en arkitekt og en landskabsarkitekt med erfaringer med store projekter og bygningsintegrerede værker.


Kunstkonsulent Lotte Toftgaard.
Kunstudvalget skal fungere som sparringspartner i udarbejdelsen af handlingsplanen.

"Kunststrategien kommer med bud på, hvordan kunstnere kan være med til at præge hospitalets fysiske rammer gennem tætte samarbejder med de involverede arkitekter. Forudsætningen er en meget tidlig involvering af kunstnerne og dermed en ligestilling af arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere i byggeprojektet," fortæller kunstkonsulent Lotte Toftgaard fra Umage.

Redaktør