Skoplejemidler

Risiko:

I skofarvningsprodukter kan indgå opløsningsmidler, hvilket kan indebære en risiko. Skoimprægnering, se imprægneringsmidler til skind. Skocreme er i reglen ufarlig. Petroleumsprodukter kan indgå, risikoen er dog betydeligt mindre end for de flydende produkter.


Forholdsregler:

Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Redaktør