Imprægneringsmidler til skind og tøj

Risiko: 

Oftest i sprayform hvilket gør indtagelse usandsynlig. Indånding i dårligt ventilerede rum kan indebære risiko for forgiftning med opløsningsmidlet, som kan være 1,1,1-trikloretan, se dette produkt. Endvidere risiko for luftvejssymptomer, hoste, evt. kemisk lungebetændelse. Sørg for god ventilation ved brug, gå evt. udendørs.

Forholdsregler: 

Ved indånding: Frisk luft.
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares utilgængeligt for børn.Redaktør