Imprægneringsmidler til skind og tøj

Risiko:

Oftest i sprayform hvilket gør indtagelse usandsynlig. Indånding i dårligt ventilerede rum kan indebære risiko for forgiftning med opløsningsmidlet som kan være 1,1,1-trikloretan, se dette produkt. Endvidere risiko for luftvejssymptomer, hoste, evt. kemisk lungebetændelse. Kontakt Giftlinjen hvis der opstår ubehag efter brug


Forholdsregler:

Frisk luft, hvile. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Sørg for god ventilation ved brug, gå evt. udendørs.

Redaktør