Pudsemiddel til metal

Risiko:

Risikabel gruppe. Kan være irriterende, evt. ætsende. I visse tilfælde kan oxalsyre og oxalater indgå, se oxalsyre​​.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, helst mælk. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.
Redaktør