Pudsemiddel til metal

Risiko: 

Risikabel gruppe. Kan være irriterende, evt. ætsende. Nogle produkter indeholder oxalsyre og oxalater, se oxalsyre eller flussyre.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks et glas væske, fremkald ikke opkastning. Kontakt læge eller vagtlæge. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.
Redaktør