Batikfarve

Risiko:

Farvebadet/farvningsprocessen indebærer stor risiko, da lud eller hydrosulfit tilsættes, se disse produkter. Farvepulveret er i reglen ufarligt.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl straks munden, giv et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestue. Ved tvivl om forgiftningsrisiko kontakt Giftlinjen (telefon 82 12 12 12) for yderligere oplysninger om evt. risiko og behandling. Ved hudkontakt og stænk i øjet, se syre, lud.


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab. Opbevar kemikalierne børnesikret, selv under igangværende indfarvningsarbejde.
Redaktør