Batikfarve

Kaldes også: 

Tøjfarve, tekstilfarve.

Risiko: 

Farvebadet/farvningsprocessen indebærer stor risiko for ætsning, da kemikalier som lud eller hydrosulfit ofte tilsættes under processen, se disse produkter. 
Farvepulveret i sig selv er som regel ufarligt, men der findes mange forskellige tekstilfarvningsprodukter, nogle medfører bla. risiko for øjenskade. 

Forholdsregler:

Ved indtagelse af farvestof: Giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet, fortsæt skylning til symptomfrihed.
Ved hudkontakt: Skyl og vask huden.
Hvis du er i tvivl, ring til Giftlinjen på 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide. 


Redaktør