Hydrosulfit

Risiko:

F.eks. natriumditionit. Ætsende (foruden risiko for allergiske reaktioner af astmatypen). Anvendes ved batikfarvning og som blegemiddel.


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Skyl munden, giv et glas væske, gerne mælk. Fremkald ikke opkastning. Tag på skadestuen.

Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter.
Tag på skadestuen – fortsæt skylning under transporten.

Ved tvivl om forgiftningsrisiko, kontakt Giftlinjen (tlf. 82 12 12 12).


Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn i aflåst kemikalieskab.

Redaktør