Lud og ludholdige produkter

Kaldes også: 

Ætsnatron, natronlud,  kaustisk soda, kaliumhydroxid og natriumhydroxid. Forekommer i bl.a. afløbsrens.

Risiko: 

RISIKO FOR ALVORLIG FORGIFTNING! Stærkt ætsende.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv straks væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ring til 112. 
Ved hudkontakt: Skyl straks og længe med meget vand. Ætsningsskader skal behandles af læge. Ved øjenstænk: Skyl straks med en blød vandstråle fra et glas eller lign. i mindst 15 minutter og derefter gentagne gange, også under transporten til skadestuen. 
Ved indånding: Frisk luft. 
Er du i tvivl kontakt Giftlinjen tlf. 82 12 12 12.

Opbevaring: 

Opbevares udenfor børns rækkevidde.


Redaktør