​​​​​​​​​​​​​​​Læge Siri Vinther, overlæge Henrik Horwitz og afdelingslæge Niels August Willer Strand, der sammen har lavet en statusartikel om oplysningerne på indlægssedler. (Alle foto i temaet: Simon Rune Knudsen)​

Overdrevne bivirkninger kan gøre os bange for at tage medicin

​Indlægssedler til medicin giver i mange tilfælde et overdrevet billede af bivirkningerne. Det mener tre læger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. I værste tilfælde kan det medføre, at patienter undlader at tage den medicin, de har brug for.

Bivirkninger har fyldt meget de sidste 12 måneder. Coronavaccinen har gjort de fleste af os opmærksomme på de mulige konsekvenser ved den medicin, vi tager. Men læser man en indlægsseddel til et helt almindeligt lægemiddel, kan man alligevel blive overrasket over, hvor galt det kan gå.

- Et israelsk studie viser, at information om bivirkninger på indlægssedler kan få 10 procent til at tage mindre medicin, end de burde. I et dansk studie var det helt op mod en tredjedel, der helt holdt op med at tage medicin pga. informationen, siger afdelingslæge Niels August Willer Strand, Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Sammen med to kolleger fra afdelingen, overlæge Henrik Horwitz og læge Siri Vinther, har han udgivet en statusartikel, der diskuterer oplysningerne på indlægssedler. De mener, at graden af bivirkninger ofte overdrives, og at der er brug for at genoverveje, hvordan bivirkningerne præsenteres.

- Generelt tegner indlægssedler et worst case scenarie, som i nogle tilfælde ikke hænger sammen med virkeligheden. Så vi risikerer at gøre folk unødvendigt angste ved deres medicin. Det kan​ gøre, at patienter tager for lidt eller ingen medicin, siger Henrik Horwitz.

Man blander tingene sammen

Når et lægemiddel godkendes ved Det Europæiske Lægemiddelagentur, har det gennemgået en række kliniske forsøg. Man tester midlet af på forsøgspersoner, der opdeles i to grupper. En aktiv gruppe, der faktisk får lægemidlet, og en kontrolgruppe, der får placebomedicin.

Finder man en bivirkning – fx hovedpine - ved 10 procent i den aktive gruppe, er det dette tal, der skrives på indlægssedlen. Selvom også ni procent af personerne i placebogruppen oplevede hovedpine.

- Det er her, at vi bør være bedre til at skille tingene ad. Fx kan hovedpine forårsages af mange forskellige ting. Det har ikke nødvendigvis noget med medicinen at gøre, men den oplysning får vi ikke, siger Siri Vinther.

De tre læger foreslår, at man inkluderer information om bivirkninger hos både aktiv- og placebobehandlede. Det gør man allerede for visse lægemidler i USA. Og desuden, at man bliver bedre til at formidle bivirkninger i et sprog, som almindelige mennesker kan forstå, da det øger trygheden ved medicinen.​Redaktør