​Læge og ph.d.-studerende Erling Oma.

April, 2018

Egentlig er det jo bare et håndværk

​Erling Omas forskning, som vækker international interesse, giver nye svar på behandling af brok hos kvinder i den fødedygtige alder.

​Bispebjerg Hospitals forskning i graviditet og brok tiltrækker sig international opmærksomhed i disse år. Der er nemlig tale om forskning, som giver nogle af de svar, kirurgerne længe har manglet om graviditet og brok (hernier). Bag den banebrydende forskning står en ganske ung læge med norske rødder, Erling Oma.

En ’rising star’

Erling Oma er ansat på Svendborg Sygehus mave-tarm kirurgisk afdeling i en uddannelsesstilling, samtidig med at han arbejder på Bispebjerg Hospital på sin ph.d. om navle- og bugvægsbrok hos kvinder i den fødedygtige alder. Hans banebrydende forskning, der trækker på en mængde forskellige danske registre, vækker stor interesse i udlandet.

Selvom ph.d.’en endnu ikke er i hus, er Erling Oma allerede en ’rising star’ inden for forskningen i hernier. Hans vej ind i mave-tarm kirurgien gik via et scholarstipendiat på Bispebjerg Hospital – og allerede før han var færdig med medicinstudiet, havde han publiceret sin første artikel om hernier.

Hurtig hjælp til akut syge

Da Erling Oma kom til Danmark fra Norge for at læse til læge for ni år siden, havde han endnu ikke lagt sig fast på, hvilken retning, lægestudiet skulle have. Et studieophold i Uganda fik ham på sporet af kirurgien:

- I Afrika oplevede jeg, hvordan det er muligt selv under ret simple forhold at hjælpe folk ved hjælp af kirurgi. Det er tilfredsstillende at se mennesker, som kommer ind og er akut syge, rejse sig og have det godt igen få dage senere.

Både forsker og håndværker

Erling Oma er fascineret af det simple ved kirurgien – egentlig er det jo bare et håndværk. Men et håndværk, hvor man som læge samtidig har brug for den fornødne viden til at kunne vurdere, hvornår en operation vil gavne patientens sygdom. Den unge læges fremtidsdrøm går i retning af et job på en mave-tarm kirurgisk afdeling, hvor han håber at få mulighed for både at være ’håndværker’ og forsker:

- Man bliver en bedre forsker af at også at arbejde som læge i klinikken – og en bedre læge af også at have den forskningsmæssige indsigt, slår han fast.

Indbygget i forskningen

At det lige netop kom til at handle om mave-tarm kirurgi beror egentlig mere på et tilfælde. Jo mere Erling Oma beskæftiger sig med forskning i hernier, jo mere interesseret bliver han i feltet.

Hans ph.d.-forskning i graviditet og hernier er internationalt interessant, fordi den trækker på registerdata, som det kun er muligt at fremskaffe i Danmark.

- Jeg oplever, at i Danmark ligger muligheden for at kombinere informationer fra de mange registre indbygget i forskningen. Fordi vi her i landet har så mange landsdækkende registre, er det helt naturligt at tænke på, hvordan de kan bruges til at gøre os klogere, slutter Erling Oma.


Redaktør