​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Navlebrok er en svækkelse af bugvæggen omkring navlen. Bughinden presses frem og danner en broksæk, der kan ses som en bule under huden.

April, 2018​

Brok er ikke farligt for gravide

​Fremover bliver det lettere for lægerne at rådgive yngre kvinder med navlebrok – takket være ny forskning fra Bispebjerg Hospital.

Forestil dig, at du er en kvinde på 32 år, der planlægger din første graviditet. Du lider af navlebrok og bekymrer dig for, om den kan blive forværret af en graviditet. Er det egentlig klogt at blive opereret, før du bliver gravid – eller er det bedre at vente? Og kan det være farligt at blive gravid, når man lider af brok i navlen?

Mangler viden om graviditet og brok

Disse spørgsmål har lægerne haft vanskeligt ved at svare entydigt på. Der er nemlig ikke lavet ret meget forskning i brok hos kvinder i den fødedygtige alder – før nu. Takket være forskning udført af ph.d.-studerende Erling Oma på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital, kender vi nu svarene. Forskningen viser, at det er klogt at vente med at blive opereret til man har fået alle de børn, man gerne til have – og at det ikke er farligt at blive gravid, hvis man lider af navlebrok.

Som led i sit ph.d.-projekt har Erling Oma gennemført en række forskellige studier, der kombinerer data fra landsdækkende registre og derved giver svar på nogle af de spørgsmål om graviditet og hernier (brok), som læger over hele verden har manglet svar på.

Operation hvornår?

Brok er som regel ikke en alvorlig sygdom, men den rammer mange mennesker – og en af udfordringerne ved operationer for brok er, at der er en vis risiko for tilbagefald og for at få gener efter operationen.

- Som kirurger vil vi gerne vælge rigtigt i forhold til, hvornår vi skal operere for brok, så vi så vidt muligt undgår tilbagefald og gener. Vi ved, at blandt andet overvægt og rygning kan øge risikoen for tilbagefald, men vi har manglet viden om, hvordan vi skulle råde kvinder i den fødedygtige alder med navlebrok, siger Erling Oma.

Vent bare med operation

Erling Omas forskning viser, at kvinder, som blev gravide efter en operation for brok, havde 56% større risiko for tilbagefald, sammenlignet med jævnaldrende kvinder som ikke blev gravide efter operationen. Lægernes råd til denne patientgruppe vil altså fremover være: Vent med at blive opereret til du har fået de børn, du gerne vil have.

Men er det ikke farligt at blive gravid, når man har en navlebrok, vil nogen så spørge? Det klare svar er nej. Ved hjælp af et særligt computerprogram har Erling Oma og kollegaer gennemgået i alt 21.000 journaler fra Hvidovre Hospital fra gravide kvinder for at finde frem til kvinder med navlebrok. De 17 gravide kvinder med navlebrok, de fandt frem til, fulgtes derefter videre i systemet via deres journal– og konstaterede at ikke en eneste af dem blev opereret akut for brok under graviditeten på grund af komplikationer. Derimod blev ca. en tredjedel opereret efterfølgende.

Net eller ej?

Nogle kvinder med navlebrok kan have svære smerter, hvorfor det kan blive nødvendigt at tilbyde operation, selvom kvinden måske har et ønske om graviditet i fremtiden.  Erling Omas forskning viser at operation med indsættelse af et kunststofnet, såkaldt meshe, ikke beskyttede mod tilbagefald hos kvinder fra denne gruppe, som blev gravide efterfølgende. Operation med brug af kunststofnet fungerede altså ikke bedre end operation uden net hos de kvinder, som blev gravide efterfølgende.

Det er et interessant resultat, for normalt får patienter færre tilbagefald, når der bliver indopereret en meshe. Hos de unge kvinder, som er opereret for navlebrok og efterfølgende bliver gravide, ser ’reparation’ med en meshe dermed ud til at kunne give problemer, når der kommer tryk på bugvæggen. Måske fordi nettet ikke er lige så fleksibelt som kroppens eget væv. Hvornår man bør vælge at operere med eller uden meshe hos denne patientgruppe, er en af de ting, Erling Omas videre forskning skal undersøge nærmere.​


Redaktør