Introduktion, oplæring og kompetenceudvikling

Når du bliver ansat, sørger vi for en grundig introduktion til hospitalet, afdelingen, gruppen og det speciale, du skal arbejde med. Vi sørger for, at du bliver godt oplært, og her en gode muligheder for kompetenceudvikling.

Introduktion

Når du starter i din ansættelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, er hospitalets generelle fællesintroduktion det første du skal være med til. På fællesintroduktionen hører du bl.a. om arbejdsmiljø, ledelse, sikkerhed, herunder brand, hjertestop og kommunikation.

Næste del foregår i Fysio-og ergoterapiafdelingen, hvor du bliver introduceret til kolleger og samarbejdspartnere, og du får praktiske informationer, for eksempel om vores VIP-database (Vejledninger, Instrukser og Politikker) om patientrettigheder, hygiejne, personalepolitik, og den forskning, der foregår i afdelingen.

Dertil kommer ofte endnu et introduktionsprogram indenfor det speciale, du skal arbejde i. Her er der fokus på arbejdsgange og mono- og tværfagligt indhold, information om dine kompetenceudviklingsmuligheder og plan for evt. oplæring.

Ud over dine ledere og kolleger vil du møde din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Du kan læse mere til nyansatte på hospitalets hjemmeside:   https://www.bispebjerghospital.dk/jobstart/Sider/default.aspx

Kompetenceudvikling

Når du afholder MUS (Medarbejder UdviklingsSamtale) med din leder, taler I om dine kompetencer, fx inden for fagteori, pædagogik, organisation, socialt og samarbejde, læring og udvikling samt praksis.

Det er forskelligt, hvordan grupperne arrangerer kompetenceudvikling på gruppeniveau og individuelt.

Redaktør