Dine rettigheder

For Fysio- og ergoterapiafdelingen er det vigtigt, at du er tilfreds med den behandling, du får hos os. Vi hører gerne fra dig, hvis du undrer dig eller har forslag til, hvad vi kan gøre bedre.

Dine rettigheder

Bispebjerg Hospital har udarbejdet en oversigt over dine muligheder og rettigheder på hospitalet. Læs mere om dine rettigheder her.

Genoptræning på hospitalet eller i kommunen

Formålet med genoptræning

Har du haft et tab af funktionsevne i forbindelse med din sygdom og behandling på hospitalet, som ikke forventes at rette sig hurtigt af sig selv, kan du blive tilbudt genoptræning. Formålet med genoptræningstilbuddet er, at du genvinder samme, eller bedst mulige, grad af funktionsevne som tidligere, så du kan vende tilbage til din hverdag på den bedst mulige måde.

Genoptræningen kan foregå under din indlæggelse på hospital, efter udskrivning fra hospital og også uden forudgående indlæggelse på hospital, hvis du er tilknyttet et hospitalsambulatorie.

Ansvaret for genoptræning

Når du bliver udskrevet fra et hospital, eller du er tilknyttet et hospitalsambulatorie, har hospitalet pligt til at vurdere, om du har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræningen kan foregå på hospitalet, men vil primært foregå i din kommune. Skal du genoptræne i din kommune, skal hospitalet udarbejde en genoptræningsplan og sende den til din kommune. Genoptræningen er gratis.


Link til Københavns Kommunes hjemmeside om genoptræning: https://www.kk.dk/artikel/genoptr%C3%A6ning-og-rehabilitering

Link til Frederiksberg Kommunes hjemmeside om genoptræning: https://www.frederiksberg.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/rehabilitering-og-genoptraening/ambulant-rehabilitering-og

Mere information om genoptræning

I 'Vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (2014)' (https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164990) kan du læse mere om reglerne for genoptræning, herunder finde oplysninger om retten til at modtage en genoptræningsplan ved udskrivning fra hospital og om befordring, frit valg, klageadgang mv.

Relevant lovgivning

Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054

Serviceloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=161883

Bekendtgørelse nr. 1088 af 06/10/2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976

Vejledning nr. 9759 af 08/10/2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør